Oświadczenie

Szanowni Państwo,

W związku z wydarzeniami dnia wczorajszego, czyli zamieszczenia postu przez Pawła Makucha (prezydenta Pruszkowa) wykorzystującego wizerunek Przewodniczącego Rady Miejskiej, Radnego i członka Samorządowego Porozumienia Pruszkowa naszego kolegi doktora Krzysztofa Biskupskiego do celów budowania fałszywego i podłego przekazu kierowanego do mieszkańców Pruszkowa – wyrażamy jednogłośny sprzeciw wykorzystywania wizerunku jednego z najbardziej doświadczonych samorządowców w naszym regionie do celów manipulacji opinią publiczną.

Potępiamy działania, mające na celu dyskredytowanie wspaniałego człowieka, lekarza, samorządowca i kolegi w oczach mieszkańców i lokalnej społeczności.

Pan Przewodniczący Krzysztof Biskupski od wielu lat przewodzi Radzie Miasta, w sposób bezstronny, wyważony, kulturalny. Nigdy nie faworyzuje ani nie ogranicza nikogo kto miałby odmienne poglądy czy stanowiska. Prowadzi szeroko pojęty dialog społeczny z mieszkańcami. Przeprowadzenie ataku na Przewodniczącego Rady to atak na całą Radę, która na sesji inauguracyjnej, nie zależnie od przynależności klubowej, powierzyła Panu Biskupskiemu przewodzenie Radzie Miejskie.

Pan Paweł Makuch w naszej ocenie dopuścił się działania nie tylko niegodnego ale również nie licującego z powagą urzędu i funkcji którą powierzyli mu mieszkańcy Pruszkowa w 2018 roku. Przypominamy, że
z zawodu pan Paweł Makuch jest radcą prawnym i takie zachowanie nie licuje również z wartościami z którymi identyfikuje się ten zawód.

Z głębokim niepokojem spoglądamy na podjęte działania mające odwrócić uwagę społeczną od prawdziwych problemów których osoba pełniąca funkcje Prezydenta nie potrafi rozwiązać.

Jednocześnie składamy podziękowania tym wszystkim którzy wspierają Pana Krzysztofa Biskupskiego dobrym słowem i wsparciem walcząc z tą podłą manipulacją.

Domagamy się oficjalnych wyjaśnień i przeprosin dla Pana Krzysztofa Biskupskiego od Pana Pawła Makucha w kwestii zaistniałej sytuacji i wzywamy do zaprzestania prowadzenia w ten sposób procesu komunikacji z mieszkańcami Pruszkowa.

Samorządowe Porozumienie Pruszkowa

Czytaj więcej

Nowy rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

dziś rozpoczyna się nowy rok szkolny, a kończy czas wakacyjnego odpoczynku. Minione miesiące były dla nas wszystkich egzaminem
z dojrzałości obywatelskiej oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Musieliśmy się odnaleźć w nowej rzeczywistości, do której dostosowaliśmy codzienne obowiązki. Zdając sobie sprawę z ogromu wykonanej pracy, chcielibyśmy podziękować Państwu za trud włożony w przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Jesteśmy też świadomy niezwykle trudnych chwil, które towarzyszą młodym ludziom i ich rodzicom w przededniu pierwszego dzwonka szkolnego w standardzie sanitarnym.

Mamy nadzieję, że mimo panującej pandemii i związanych z nią obostrzeń byliście Państwo w stanie w tym wakacyjnym okresie zdobyć wiele nowych doświadczeń, przeżyć niezapomniane chwile, odwiedzić nowe miejsca,
a przede wszystkim wypocząć oraz nabrać sił do dalszej pracy i nauki w nowym roku szkolnym. Ufamy, że razem uda nam się przezwyciężyć ten trudny czas i już niedługo będziemy mogli znów cieszyć się normalnością.

Życzymy Gronu Pedagogicznemu, wszystkim Pracownikom pruszkowskiej oświaty, Rodzicom i Wam, drodzy Uczniowie, wytrwałości w realizowaniu swoich postanowień, konsekwentnego dążenia do celu oraz ogromu pozytywnej energii, którą razem zamienimy na twórcze i efektywne działania w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Wszystkiego dobrego na nadchodzący czas.

Radni Samorządowego Porozumienia Pruszkowa

Czytaj więcej

Żegnamy Adama Janczewskiego

Adam Janczewski
1940-2020

Szanowni Państwo,
z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci wieloletniego sympatyka Samorządowego Porozumienia Pruszkowa – Pana Adama Janczewskiego byłego Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Pruszkowie.

Pan Adam Janczewski z Pruszkowem związany od lat, zawsze aktywnie wspierał rozwój lokalnej społeczności i lokalnego biznesu, służył radą i pomocą wszystkim, którzy jej potrzebowali.

W ostatnich latach zaangażowany w pracę Rady Seniorów w Pruszkowie i w pracę Pruszkowskiej Rady Biznesu.

Składamy wyrazy współczucia najbliższej rodzinie i współpracownikom, oddając hołd zmarłemu który na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Czytaj więcej

Ostatnie pożegnanie Zbigniewa Habiery

śp. Zbigniew Habiera

Szanowni Państwo,

Z przykrością zawiadamiamy o tym, że 4 czerwca 2020 roku, odszedł nasz Przyjaciel i wieloletni członek Samorządowego Porozumienia Pruszkowa – Zbigniew Habiera.

Zbigniew Habiera był Pruszkowianinem z krwi i kości, znany ze swojej wysokiej kultury osobistej i wspaniałego, nieugiętego hartu ducha.

Samorządowiec pięciu kadencji (Radny Miasta Pruszkowa w latach 1998-2018), wieloletni pracownik Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (przez 17 lat pełnił funkcję Kierownika Osiedla Parkowe), aktywnie wspierał rozwój Pruszkowa. Szczególnie mocno od zawsze związany z pruszkowskim sportem. Takim na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie zmarłego i łączymy się z Nimi w smutku i modlitwie.

Masza Święta i ostatnie pożegnanie naszego Przyjaciela odbędzie się
we wtorek 09.06.2020 o godz. 11.00 w Kościele pod wezwaniem NP NMP na Żbikowie, skąd nastąpi odprowadzenie na cmentarz na Żbikowie.

Czytaj więcej

WYSTARTOWAŁ !!! PRUSZKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2021

Ruszyła kolejna V edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa.
Do dyspozycji mieszkańców jest w tym roku 1 816 941,20 zł.
Mieszkańcy Pruszkowa mogą zdecydować, na co przeznaczyć te pieniądze!

Zachęcamy do zgłoszenia projektu, który przyczyni się do rozwoju Pruszkowa w 2021 roku. Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu miasta. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych, ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania całego miasta.

Projekty można składać w formie:

  • papierowej w kopercie z napisem ”Budżet Obywatelski Pruszkowa” w kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa w godzinach pracy urzędu 
  • elektronicznej za pomocą udostępnionej aplikacji elektronicznej na stronie Budżetu.

Wasz projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 30 mieszkańców Pruszkowa!

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://pruszkow.budzet-obywatelski.org

Jeżeli masz pytania skontaktuj się telefonicznie (22) 735 87 47 lub za pośrednictwem e-mail: budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl

Nie zwlekaj i zgłoś swój pomysł!Czytaj więcej

Sesja nadzwyczajna w dn. 12 maja 2020 r.

fot. PAP

Działając na podstawie art. 20 ust 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym grupa radnych złożyła wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszkowa w dniu. 12 maja 2020 r. w celu podjęcia uchwały w sprawie zmiany Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania nauczycielom dodatków do wynagradzania zasadniczego i warunków przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr XVII/181/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Projekt uchwały wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska nauczycielskiego i zakłada zrównanie wysokości dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy, w tym wychowawstwo w oddziałach przedszkolnych w szkołach z dodatkiem funkcyjnym za wychowawstwo dla nauczycieli w przedszkolach i wynosi 310 złotych.

Projekt zmiany regulaminu opracowany przez radnych został pozytywnie zaopiniowany przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Region Mazowsze Sekcja Oświaty i Wychowania oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Pruszkowie.

Niepodjęta przez Radę Miasta na dzisiejszej sesji (6.05.2020r.) propozycja złożona przez Prezydenta zakładała 250 zł i wyrównanie od miesiąca maja 2020 r. oraz zakładała różnice w wynagrodzeniu pomiędzy nauczycielami. Należy zaznaczyć, że od stycznia 2020 roku radni apelowali do Prezydenta o wprowadzenie dodatku na poziomie 310 zł.

Wyrażamy nadzieję, że Rada Miasta 12 maja br. jednogłośnie podejmie uchwałę!

Czytaj więcej

Życzenia Wielkanocne 2020!

Szanowni Państwo,

ten czas jest wyjątkowy. Wielu z Nas nie będzie spędzało tych Świąt Wielkanocnych rodzinnie, ale bądźmy blisko siebie duchem i słowem. Pozostańmy w zdrowiu bo jak czas pokazał – to zdrowie ma wartość największą.

Życzymy Wszystkim Państwu, radości i pogody ducha w tym trudnym czasie.

Z wyrazami szacunku Radni i sympatycy SPP

Czytaj więcej

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta

Na wniosek Prezydenta Miasta Przewodniczący Rady Miasta Pruszkowa Krzysztof Biskupski zwołał XVI Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta, która odbędzie się 15 stycznia 2020 roku o godzinie 17.00 w sali nr 21 Urzędu Miasta Pruszkowa.

Porządek obrad zaproponowany przez Prezydenta:
1. Otwarcie obrad sesji Rady Miasta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2020-2038.
4. Zakończenie obrad sesji.

O powodach zwołania sesji dowiemy się podczas posiedzenia, które będzie można śledzić na kanale Sesje Rady Miasta. Przypominamy, że Rada Miasta na sesji w dniu 19 grudnia 2019 roku nie podjęła uchwały w sprawie WPF na lata 2020-2038 z uwagi na negatywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Projekt uchwały dostępny jest pod linkiem.

Czytaj więcej

Oświadczenie radnych i sympatyków Samorządowego Porozumienia Pruszkowa

11 grudnia 2018 r.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Pruszkowa,

Prezydent Miasta Pruszkowa, Pan Paweł Makuch, w dniu 10 grudnia powołał swoich zastępców. Wiceprezydentami Pruszkowa zostali:  Pani Beata Czyżewska – radna z listy Samorządowego Porozumienia Pruszkowa i  Pan Konrad Sipiera – radny Prawa i Sprawiedliwości.

Wielu mieszkańców pyta nas o stanowisko naszego ugrupowania w tej sprawie.

Pragniemy podkreślić, że powołanie naszej koleżanki, Pani Beaty Czyżewskiej na wiceprezydenta miasta przyjmujemy jako uznanie dla Niej samej, oraz dla roli Samorządowego Porozumienia Pruszkowa jaką odegrało i odgrywa nadal w budowaniu samorządności naszego miasta.  Przyjęcie tej zaszczytnej funkcji jest jednak osobistą decyzją Pani Czyżewskiej, podjętą bez poparcia SPP.  

Pragniemy podkreślić, że głównym warunkiem współpracy SPP  z Panem Prezydentem Makuchem była i jest bezpartyjność władzy wykonawczej, czyli Prezydenta Pruszkowa i jego zastępców.

Doświadczenia minionych lat pracy Rady Miasta dowiodły, że często interesy partyjne radnych z ugrupowań politycznych były sprzeczne z interesami naszego miasta i jego mieszkańców. Szczególnie dotyczyło to właśnie partii Prawo i Sprawiedliwość, którą Pan Prezydent Paweł Makuch zaprosił obecnie do współrządzenia Pruszkowem.

Uważamy to za poważny błąd. Ocenę takiego kroku Pana Prezydenta Makucha zostawiamy mieszkańcom Pruszkowa, a szczególnie zaś jego wyborcom, którzy wierzyli, że wybierają kandydata bezpartyjnego i niezależnego.

Dlatego deklarując nadal nasze poświęcenie i wzmożoną pracę na rzecz rozwoju Pruszkowa, potwierdzamy chęć współpracy z Prezydentem i Wiceprezydentami we wszystkich ich działaniach służących temu właśnie celowi. Jednocześnie będziemy jednak stali na straży niezależności tych działań od wpływów politycznych. Walczyć będziemy z wszelkimi przejawami politycznych patologii, układów, kumoterstwa i nepotyzmu.

Nie pozwolimy na zniszczenie tak długo budowanej samorządności naszego miasta.

                                   Radni i Sympatycy Samorządowego Porozumienia Pruszkowa

Pruszków, dn. 11.12.2018 r.

Czytaj więcej