Aktualności z Rady Miasta

Sesja Rady Miasta w SDK przy ul. Hubala 5

W tym dziale będziemy informować o bieżących działaniach Rady Miasta Pruszkowa oraz jej komisji i radnych skupionych w Klubie Samorządowego Porozumienia Pruszkowa.

Terminarz posiedzeń komisji merytorycznych oraz sesji Rady Miasta dostępny jest na stronie: http://www.pruszkow.esesja.pl/

Na ww. portalu mieszkańców można zapoznać się nie tylko z kalendarzem prac rady, ale również z projektami dokumentów.

Mieszkańcy mogą także na bieżąco śledzić sprawy zgłaszane przez radnych w formie pisemnych interpelacji do Prezydenta Miasta – rejestr w Biuletynie Informacji Publicznej