Budżet 2018 uchwalony

Podczas XLI sesji Rady Miasta w dniu 14.12.2017 został uchwalony budżet miasta na 2018 rok. Przyjęty budżet jest niezwykle ambitny, wymagający i stawia na nieustanny rozwój naszego miasta. Na inwestycje przeznaczonych zostanie 103 mln zł. Duży nacisk położony jest przede wszystkim na ośrodki oświatowe oraz rozwój infrastruktury drogowej. Pomimo standardowego sprzeciwu radnych PiS i ich nawoływania do bojkotu przedstawionego budżetu na rok 2018, uchwała czternastoma głosami „za” została przyjęta.

Cieszymy się, że większość radnych rozumie ideę zrównoważonego rozwoju miasta i ma odwagę stawiać czoła ambitnym celom. Dziękujemy!

 

Czytaj więcej