Dlaczego będę głosował na JANA STARZYŃSKIEGO???

1. Dlatego, że jest uczciwy do bólu.

Nie ma takiej siły, aby namówić Go do podejmowania działań niezgodnych z prawem.

2. Dlatego, że jest odważny.

Nie kieruje się tak modnym dzisiaj populizmem. Potrafi być asertywny wobec lobbystów podejmujących próby wpływu na Jego działania. Jednocześnie podejmuje odważne wyzwania, jak chociażby budowa Centrum Dziedzictwa Kulturowego, czy budowa obiektów oświatowych na Bąkach i Gąsinie .

3. Racjonalnie dba o finanse miasta Pruszkowa.

Budżet od wielu lat jest zrównoważony z bardzo dobrymi relacjami między wydatkami bieżącymi i majątkowymi (inwestycje), co znajduje odzwierciedlenie w rankingach miast porównywalnych.

4. Docenia rolę kultury w kształtowaniu postaw i tożsamości.

Miejski Dom Kultury „Kamyk”, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, Zespół Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”, czy Książnica Pruszkowska tworzą spójną propozycję kulturalną, wspartą największymi inwestycjami w infrastrukturę kulturalną. Wspomniane już Centrum Dziedzictwa Kulturowego, nowa biblioteka, nowa wystawa w MSHM, czy remont Pałacyku Sokoła.

5. Oświata w Pruszkowie traktowana jest w sposób wyjątkowy.

Jako jedni z niewielu tak dużo inwestujemy w oświatę i dotyczy to nie tylko budowy nowych obiektów na Bąkach i Gąsinie, termomodernizacji szkoły nr 3, 4, 6, budowy hal sportowych i boisk przy wszystkich szkołach, ale również dofinansowania do działalności bieżącej. Subwencja oświatowa ze skarbu państwa w Pruszkowie nie pokrywa nawet połowy wydatków na cele oświatowe.

6. Wspiera sport, który odegrał w Pruszkowie szczególną rolę w zmianie wizerunku miasta.

Stowarzyszenia sportowe „Znicz”, „Lider” czy „Znicz Basket” i wiele innych mają tak dużo osiągnięć, o których sąsiednie miasta mogą tylko marzyć. Dlatego duże wydatki na infrastrukturę sportową oraz funkcjonowanie klubów mają uzasadnienie.

7. W sposób wyjątkowy dba o ochronę środowiska.

Nasze parki, te stare „Sokoła”, „Potulickich”, „Mazowsze” i te nowe „Anielin” i „Żwirowisko”, są wyjątkowo piękne, dlatego często wykorzystywane przez twórców seriali filmowych. Pozyskane ostatnio środki zewnętrzne pozwalają na upiększenie zielenią głównych ulic przelotowych.

8. Tworzy miasto nowoczesne.

Pruszków jako jedno z pierwszych miast uzyskał dostęp do szerokopasmowego internetu (96 punktów dostępu) i zainstalował kamery monitoringu. Od wielu lat mamy SKM i wspólny bilet z Warszawą, o co np. Grodzisk walczy od lat.

9. Docenia rolę wpływu mieszkańców na działalność samorządu.

Przy udziale Prezydenta powstały: Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Budżet Obywatelski. Odbył dziesiątki spotkań konsultacyjnych przy okazji uchwalania dokumentów strategicznych, takich jak Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego (Pruszków ma uchwalone plany na ok. 80 % powierzchni, co jest bardzo dobrym wynikiem np. Warszawa 30%). Cykl spotkań „Kawa z Prezydentem”.

10. Jest wykształcony i NIE NALEŻY do żadnej partii politycznej, przez co Jego decyzje są suwerenne.

Parafrazując Piłsudskiego „Jego partią jest Pruszków, a członkami partii są mieszkańcy Pruszkowa”. Ma to istotne znaczenie w trudnych momentach. Takim momentem był na przykład zamach na samorządy „Ustawą Metropolitalną” (zwaną „Ustawą Sasina”), kiedy to członkowie partii rządzącej separowali się od protestów Rady Miasta i mieszkańców Pruszkowa. Warto przypomnieć, że protestujący zebrali wtedy ponad 7000 podpisów pod ideą referendum. Centrum organizacji protestu koordynowane było w gabinecie Prezydenta.

11. Udowodnił, że można sprawować ważne funkcje zachowując powagę i klasę.

Nie wdaje się w niepotrzebne konflikty, potrafi współpracować z osobami o różnych poglądach. Obca mu jest ksenofobia i dyskryminacja światopoglądowa. Szanuje ludzi niezależnie od ich statusu.

 

Oczywiście Prezydent jest z „krwi i kości”, nie jest bez wad. Jest fenomenem, który obejmował urząd w 1998 roku, czyli w czasie gdy cała gospodarka w Pruszkowie zawaliła się. Upadł ZNTK, Mechanicy, Porcelit, Ultramaryna, CBKO, silne wcześniej spółdzielnie „Kadra Pracy”, „Stal”, „Przybory Szkolne”, zamknięto większość warsztatów rzemieślniczych. Polityka miasta „Przyjazna dla Biznesu” pozwoliła odbudować tkankę gospodarczą. Utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej na Gąsinie pozwoliło uratować, tak ważną z punktu widzenia historycznego dla Pruszkowa, Fabrykę Ołówków St. Majewski. Byłe ZNTK to dzisiaj nowoczesny park MLP i ponad 3000 miejsc pracy. Gąsin Przemysłowy to najnowocześniejsze firmy NICE, SILTEC, STRABAG i wiele innych. Już ponad połowa mieszkańców naszego miasta pracuje w Pruszkowie.
Przed Pruszkowem nowe wyzwania. Stworzenie miasta XXI wieku. Stworzenie Smart City, czyli nowoczesnej formy komunikowania się z mieszkańcami. Załatwiania spraw urzędowych on-line. Przyciągnięcie inwestorów wykorzystujących Hi-Tech. Ale również wsparcie dla osób starszych i niezbyt dobrze radzących sobie we współczesnych czasach.

Jestem pewien. JAN STARZYŃSKI sprosta tym wyzwaniom.

Nie będę odnosił się do pozostałych kandydatów. Być może to młodzi, utalentowani ludzie. Problem polega na tym, że tych talentów jeszcze nigdzie nie ujawnili. Ani w pracy zawodowej, ani w pracy na rzecz stowarzyszeń czy organizacji społecznych, działających w Pruszkowie. Mają czystą kartę, którą, jak sądzę, powinni zapisać niekoniecznie od razu na najwyższym stanowisku. Dzisiaj mogą działać wg zasady „Nikt tyle nie da, co ja obiecam”. Nie jestem skłonny, aby aż tak bardzo zaryzykować. Takie ryzyko podjął kiedyś Wołomin i była to stracona kadencja.

Andrzej Kurzela

Czytaj więcej

Wybory 2018

Szanowni Państwo!

Kadencja 2014 – 2018 dobiega powoli końca. Ostatnie cztery lata były dla nas czasem intensywnej współpracy, która przyniosła naszemu miastu wymierne efekty. Chcąc nadal czynnie angażować się w służbę na rzecz rozwoju Pruszkowa, podjęliśmy decyzję o utworzeniu Komitetu Wyborczego.

Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowego Porozumienia Pruszkowa w dniu 18 września br. otrzymał od Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruszkowie potwierdzenie rejestracji list kandydatów na radnych w 4 okręgach wyborczych!

Podczas Wyborów Samorządowych w dniu 21 października 2018 r. lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 rano do godziny 21. Zapraszamy do udziału w głosowaniu i oddawania głosów na reprezentantów KWW SPP.

Pruszków jest MiaStem Pełnym Perspektyw – warto wspólnie snuć plany na przyszłość i rozmawiać o jego dalszym rozwoju. Przedstawiamy naszych kandydatów na radnych w poszczególnych okręgach wyborczych i zapraszamy do kontaktu z nami.

Zapraszamy również do śledzenia zakładki Wybory2018, tam będą pojawiać się najważniejsze informacje o kandydatach, naszym programie i planach na przyszłość!

KWW SPP

Czytaj więcej

PRUSZKOWSKI BON ŻŁOBKOWY

Jako młody ojciec wiem, jak ważną decyzją dla rodzica jest wybór żłobka dla swojej pociechy. Niedawno wraz z narzeczoną podejmowaliśmy taką decyzję i mieliśmy okazję zapoznać się z pełną ofertą pruszkowskich żłobków – publicznych i niepublicznych.

Na terenie gminy Pruszków mamy w chwili obecnej 3 żłobki publiczne, w tym otwarty na początku września nowy obiekt przy ul. Jarzynowej (Bąki). Niestety, nieco ponad 300 miejsc w żłobkach publicznych nie wystarcza i nie wszystkie dzieci będą mogły z nich skorzystać. Kryteria przyjęć są jednak obiektywnie prawidłowe – większe szanse na otrzymanie miejsca w żłobku publicznym mają dzieci z rodzin wielodzietnych, o niższym dochodzie per capita etc. Każdego roku nie brakuje dzieci, których rodzice są zmuszeni skorzystać z oferty placówek prywatnych, tych mamy w Pruszkowie 5.

Niestety, różnice w cenach są zauważalne i dotkliwe dla kieszeni młodych rodziców których w Pruszkowie jest coraz więcej. Za miejsce w żłobku gminnym rodzic zapłaci ok. 500 zł. Za miejsce w żłobku prywatnym – 1000-1200 zł. Jest to kwota porównywalna z miesięcznym czesnym na drogim kierunku w prestiżowych warszawskich uczelniach.

Według danych GUS, średnie wynagrodzenie w Polsce to obecnie 4800 PLN brutto. Jeżeli każdy z rodziców zarabia średnią krajową, ich średni dochód netto wynosi 6900 PLN – zgodzą się chyba Państwo, że jest to dobrze sytuowana rodzina – bardzo wielu rodziców zarabia dużo mniej. Rodzice z takimi dochodami nie mają raczej wielkich szans na otrzymanie miejsca w żłobku dla swojego potomka, będą więc zmuszeni wysłać go do żłobka prywatnego – sam koszt miesięcznego czesnego wyniesie w takiej sytuacji aż 17% ich dochodów! Doliczmy do tego kredyt hipoteczny, czynsz, media – życie nawet całkiem nieźle zarabiających młodych rodziców wcale nie jest łatwe!

Uważam, że zwłaszcza w tych pierwszych latach życia młodych Pruszkowian ich rodzicom należy się konkretne wsparcie będące w istocie inwestycją w przyszłość, dającą konkretne mierzalne efekty. Tym wsparciem może być właśnie Pruszkowski Bon Żłobkowy. Jest to jeden z filarów mojego programu który chciałbym Państwu zaprezentować.

Dofinansowania do żłobków stają się coraz bardziej popularne w całej Polsce. Do czesnego w żłobku niepublicznym dopłacają swoim mieszkańcom samorządy m.in. Warszawy i pobliskich Michałowic. To rozwiązanie posiada same plusy zarówno z punktu widzenia samorządu jak i rodzica. Rodzic otrzymuje dofinansowanie, samorząd zaś pomaga posłać do żłobka dziecko przy zaangażowaniu znacznie mniejszych środków finansowych niż w przypadku żłobka publicznego (koszt utrzymania jednego miejsca w pruszkowskim żłobku publicznym to ok. 1300 zł).

Proponuję wprowadzenie Pruszkowskiego Bonu Żłobkowego o wartości 400 zł miesięcznie na dziecko przy spełnieniu przez rodzica łącznie następujących warunków:

  • Dziecko brało udział w rekrutacji do żłobka gminnego jednak nie otrzymało miejsca
  • Rodzice mieszkają w Pruszkowie i tu płaca podatki
  • Żłobek (działalność gospodarcza) który wybrali rodzice jest zarejestrowany w Pruszkowie
  • W trakcie otrzymywania dofinansowania żaden z rodziców nie jest na urlopie wychowawczym

Dofinansowanie obowiązywałoby od moment skończenia przez dziecko 6 mc. do wieku lat 3, pod warunkiem uczęszczania w tym czasie do żłobka.

Rodzic nie otrzymywałby dofinansowania „do ręki” – byłoby one przelewane co miesiąc na konto żłobka z którym rodzic podpisał umowę, sam pokrywałby różnicę.

Takie rozwiązanie ma same plusy zarówno od strony rodzica jak i samorządu. Rodzic oszczędza rocznie prawie 5000 zł które może przeznaczyć na potrzeby swojej rodziny. Samorząd z kolei otrzymuje z powrotem część zainwestowanych środków w postaci podatków odprowadzanych zarówno przez rodziców jak i przez żłobek. Klasyczna sytuacja win-win.

Jakie będą koszty tego programu?

Zaskakująco niskie! Do pruszkowskich żłobków niepublicznych w chwili obecnej uczęszcza 65 dzieci co – przy założeniu spełnienia przez rodziców wszystkich dodatkowych warunków – generuje koszt w wysokości 312 tys. zł rocznie. Jeśli przyjmiemy, że wprowadzenie Pruszkowskiego Bonu Żłobkowego spowoduje potrojenie tej liczby (a co za tym idzie- liczby niepublicznych żłobków które płacą podatki i w których powstaną nowe miejsca pracy dla mieszkańców), roczny koszt programu nie przekroczy miliona złotych! W takiej sytuacji koszt Pruszkowskiego Bonu Żłobkowego nie przekroczy 0,27% kwoty wydatków z budżetu miasta (na rok 2018)! Dodatkowo, koszty programu będą automatycznie dostosowywane do sytuacji demograficznej. Należy oczywiście pamiętać, że wprowadzenie dofinansowania na żłobki nie może w żaden sposób wpłynąć na zapewnienie miejsc wszystkim przedszkolakom gdyż jest to zadanie własne gminy.

Myślę, że jest to program, na który czekają młodzi rodzice z Pruszkowa.

Jeżeli z Waszej woli zostanę radnym, zobowiązuję się doprowadzić do wpisania tego programu do budżetu Miasta Pruszkowa w trakcie trwania kadencji. Nie obiecam Państwu, że stanie się to już od przyszłego roku – to byłby populizm, w którym specjalizują się już niektórzy kandydaci. Zobowiązuję się jednak, że w najbliższej kadencji mieszkańcy Pruszkowa będą już mogli z Pruszkowskiego Bonu Żłobkowego skorzystać. Będę szukał poparcia dla tej inicjatywy wśród wszystkich radnych, niezależnie od poglądów i ugrupowania. Wierzę, że dobro młodych Pruszkowian i ich rodzin jest dla wszystkich radnych wartością najwyższą.

 

Marcel Piątkowski

Czytaj więcej

Wspólnie pożegnaliśmy lato na rok! Zobaczcie jak było…

Ach, co to był za dzień! Wczoraj po raz kolejny w Parku Mazowsze wspólnie pożegnaliśmy lato na rok. Był piknik, gry, zabawy, koncerty, nightskating i moc innych atrakcji. Dziękujemy bardzo za wszystkie ciepłe słowa oraz długie i owocne dyskusje. Jest nam niezwykle miło, że tak licznie odwiedziliście nasze stoisko. Cieszymy się, że zechcieliście poświęcić nam chwilę na rozmowę oraz wypełnienie ankiety, która jeszcze lepiej pozwoli nam zrozumieć potrzeby i oczekiwania mieszkańców w rozwoju i przyszłości naszego miasta. To niezwykła motywacja do dalszych działań.

Dziękujemy za okazane nam wsparcie! Super było spędzić wspólnie z Wami ten dzień.

PS. Zrobiliście sobie pamiątkowe zdjęcie w naszej fotobudce?

Czytaj więcej

Nowy rok szkolny w Pruszkowie!

Od września w Pruszkowie będzie funkcjonowało 9 szkół podstawowych, w tym 3 szkoły (SP Nr 1, Nr 3 i Nr 8) z oddziałami integracyjnymi oraz jedna (SP Nr 4) z oddziałami sportowymi.

W szkołach podstawowych Nr 3 i Nr 4 nie będzie jeszcze klas III i VI, ponieważ pozostają w nich uczniowie III klasy gimnazjum.

W pozostałych szkołach podstawowych nauka odbywać się będzie na poziomie kl. I- VIII, a dodatkowo w SP Nr 1, 2, 5, 6, 8 i 9 zorganizowano oddziały klas „0”. Ogółem do 228 klas będzie uczęszczało 5.040 uczniów, a do 15 oddziałów gimnazjalnych (łącznie z klasami PG Nr 1) 404 uczniów. W stosunku do roku ubiegłego we wszystkich szkołach prowadzonych przez miasto Pruszków (łącznie z gimnazjum) będzie się uczyć o 640 uczniów więcej. Wynika to z tego, że w latach poprzednich część uczniów po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuowała naukę w gimnazjach na terenie innych miejscowości.

Do 15 przedszkoli miejskich uczęszczać będzie 1.977 dzieci. Ponieważ liczba chętnych była większa Prezydent Miasta ogłosił dwukrotnie konkurs dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych. W wyniku tych działań łącznie do 11 placówek niepublicznych na zasadach przedszkoli miejskich będzie uczęszczało 240 dzieci .

Ogółem wychowaniem przedszkolnym z ramienia Prezydenta Miasta zostanie objętych 2.409 dzieci, w tym 192 w 9 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Należy dodać, że wszystkie dzieci biorące udział w rekrutacji otrzymały propozycję miejsca w przedszkolu miejskim lub w placówce niepublicznej, ale na zasadach przedszkola publicznego.

Do trzech żłobków przyjęto 300 dzieci.

W większości placówek oświatowych w miesiącach wakacyjnych przeprowadzono remonty bieżące.

Żbików- Bąki

Od września 2018r. na mapie placówek oświatowych i opiekuńczych prowadzonych przez miasto Pruszków pojawią się 3 nowe instytucje:

  • Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ul. Jana Długosza 53, która będzie miała uczniów na każdym poziomie edukacyjnym i do której w roku szkolnym 2018/2019 będzie uczęszczało 420 dzieci;
  • Przedszkole Miejskie Nr 1 przy ul. Jarzynowej 21, które obejmie wychowaniem przedszkolnym 154 dzieci;
  • Żłobek Miejski Nr 3 przy ul. Jarzynowej 21, do którego będzie uczęszczało 120 dzieci.

Wszystkie placówki znajdują się w dwóch nowo wybudowanych obiektach, które zostały podzielone funkcjonalnie na szkołę oraz żłobek z przedszkolem. Budynek dla najmłodszych dzieci i przedszkolaków połączony jest wspólnym dziedzińcem oraz salą rekreacyjną. Poza budynkiem została również zaprojektowana i zbudowana infrastruktura towarzysząca – place zabaw, elementy małej architektury, zieleńce oraz parkingi dla rodziców.

W nowej szkole podstawowej mieści się 17 nowoczesnych pracowni lekcyjnych, pełnowymiarowa sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno-szatniowym, stołówka z pełnym zapleczem kuchennym, biblioteka z pracownią multimedialną, 2 świetlice. Ponadto uczniowie będą mogli korzystać z elementów małej architektury na terenie szkoły: murki oporowe, rampy, schodki, ławki oraz 2 boiska sportowe o nawierzchniach syntetycznych.

W chwili obecnej trwa wyposażanie ich w sprzęt. Uchwały o utworzeniu tych placówek oraz zatrudnienie dyrektorów wyłonionych w drodze konkursu, odbyło się ze stosowanym wyprzedzeniem, tak aby można było rozpocząć wcześniej kompletowanie kadry oraz przygotowywać organizację roku szkolnego.

Budowa kompleksu oświatowego – sportowego Żbików-Bąki kosztowała 35 102 569,81 zł, wartość zakontraktowanych dostaw na meble to kwota 2 352 158,02 zł. Sprzęt sportowy do szkoły kosztował 124 282,52 zł Do nowych placówek zakupiono sprzęt informatyczny o wartość 418 343,54 zł.

Gąsin

W trakcie budowy jest kompleks budynków oświatowo-sportowych Gąsin. Przedszkole i szkoła powstaną na miejscu istniejącej Szkoły Podstawowej nr 10. Inwestycja przeprowadzana jest z zachowaniem ciągłości funkcjonowania szkoły. W pierwszej kolejności powstaje nowy budynek szkoły podstawowej. Po przeprowadzce do nowej siedziby stary budynek zostanie zburzony, a na tym miejscu powstanie przedszkole.

Nowoczesny kompleks składać się będzie z przedszkola dla 100 dzieci i ze szkoły podstawowej dla 725 uczniów. Plan inwestycji robi wrażenie: 29 pracowni lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, kompleks sportowy – pełnowymiarowa sala gimnastyczna wraz z widownią, 3 małe sale sportowe oraz siłownia, biblioteki z czytelnią, dwie stołówki wraz z pełnym zapleczem kuchennym, 3 świetlice oraz sale do zajęć wyrównawczych.

W obiekcie znajdzie się również filia Książnicy Pruszkowskiej oraz sala, w której będą mogli spotykać się mieszkańcy dzielnicy. Zewnętrzną część kompleksu zajmą: boiska ze sztuczną nawierzchnią, trzytorowa bieżnia lekkoatletyczna, plac zabaw dla przedszkolaków, a także ogródki klasowe

Budowa realizowana jest w latach 2017-2020. Rozpoczęcie funkcjonowania Szkoły Podstawowej przewidziane jest na wrzesień 2019. Rozpoczęcie funkcjonowania przedszkola przewidziane jest na dzień 1 września 2020 r. Koszt budowy kompleksu na Gąsinie wyniesie 47 646 510 zł.

Nowe plany inwestycyjne

Warto dodać, że Prezydent Miasta zlecił opracowanie koncepcji nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. 3 Maja w Pruszkowie, która zakłada budowę całkowicie nowego obiektu dla 10 oddziałów przedszkolnych. Koncepcja powstanie pod koniec 2018 roku. Ponadto opracowywane są również koncepcje rozbudowy Przedszkola nr 9 przy ul. Moniuszki oraz Przedszkola nr 11 przy ul. Hubala.

 

Michał Landowski

Zastępca Prezydenta Miasta

Czytaj więcej

Pruszków – Gmina Przyjazna Pszczołom!

W dniu dzisiejszym czyli 1 września w parku im. T. Kościuszki mogliśmy podglądać tajemne życie pszczół. W związku z przystąpieniem miasta Pruszków do programu Gmina Przyjazna Pszczołom odbył się pełen zabaw i konkursów pszczeli piknik. Uczestnicy mogli dowiedzieć się wielu ciekawostek o tych pożytecznych owadach i pracy pszczelarzy a dzieci budowały i malowały ule.

Czytaj więcej