Oświadczenie Radnych SPP

Pan Prezydent Paweł Makuch

Koleżanki i Koledzy Radni SWPR

 

22 listopada rozpoczęliśmy nową, 5-cio letnią kadencję samorządu miasta Pruszkowa. Niezapomniane wrażenie zrobiła pierwsza część Sesji RM, podniosła atmosfera ślubowania Prezydenta i Radnych z udziałem mieszkańców Pruszkowa. Druga część jednak, ujawniła dość duże podziały w pomysłach na najbliższe lata. W ostatnim czasie Pruszków bardzo mocno się rozwijał, powstało szereg nowoczesnych inwestycji, remontów i modernizacji. Kontynuacja dynamicznego rozwoju naszego miasta niewątpliwie wymaga zbudowania stabilnej większości wspierającej Prezydenta Pruszkowa. Wymaga wspólnej wytężonej pracy nad realizacją projektów dla dobra Pruszkowa i jego mieszkańców.

Świadomi odpowiedzialności za losy miasta, my Radni SPP RM Pruszkowa proponujemy nasze wsparcie i współpracę. Mamy przekonanie, że nasza wiedza, pomysły i doświadczenie znacząco przyczynią się do dalszego budowania przyjaznej nam wszystkim społeczności. Ostatnie wybory samorządowe w sposób wyraźny ukazały oczekiwania mieszkańców Pruszkowa. Około 70% głosów zostało oddanych na kandydatów bezpartyjnych. Jasno wskazuje to na fakt, że w liderach samorządowych poszukujemy niezależności podejmowanych decyzji i działań oraz braku wpływów i nacisków wywieranych przez centrale partyjne. Całkowicie podzielamy pogląd, że osoby zarządzające naszym miastem powinna cechować przede wszystkim bezpartyjność, o czym również wspominała w swoim oświadczeniu Radna SWPR. Dlatego też, naszym jedynym warunkiem współpracy jest ograniczenie wpływów partii politycznych w organie wykonawczym Pruszkowa. Oznacza to, że nie zgadzamy się na obecność jakiegokolwiek przedstawiciela partii politycznej lub osoby, będącej pod jej naciskiem, na stanowisku zastępcy prezydenta. Uważamy, że bezpartyjność umożliwi dobrą współpracę z władzami powiatu i marszałkiem województwa.

Proponujemy Panu Prezydentowi naszą współpracę, wsparcie, wiedzę i doświadczenie dla dobra Pruszkowa i jego mieszkańców.

 

Radni SPP Rady Miasta Pruszkowa

 

Czytaj więcej