Oświadczenie radnych i sympatyków Samorządowego Porozumienia Pruszkowa

11 grudnia 2018 r.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Pruszkowa,

Prezydent Miasta Pruszkowa, Pan Paweł Makuch, w dniu 10 grudnia powołał swoich zastępców. Wiceprezydentami Pruszkowa zostali:  Pani Beata Czyżewska – radna z listy Samorządowego Porozumienia Pruszkowa i  Pan Konrad Sipiera – radny Prawa i Sprawiedliwości.

Wielu mieszkańców pyta nas o stanowisko naszego ugrupowania w tej sprawie.

Pragniemy podkreślić, że powołanie naszej koleżanki, Pani Beaty Czyżewskiej na wiceprezydenta miasta przyjmujemy jako uznanie dla Niej samej, oraz dla roli Samorządowego Porozumienia Pruszkowa jaką odegrało i odgrywa nadal w budowaniu samorządności naszego miasta.  Przyjęcie tej zaszczytnej funkcji jest jednak osobistą decyzją Pani Czyżewskiej, podjętą bez poparcia SPP.  

Pragniemy podkreślić, że głównym warunkiem współpracy SPP  z Panem Prezydentem Makuchem była i jest bezpartyjność władzy wykonawczej, czyli Prezydenta Pruszkowa i jego zastępców.

Doświadczenia minionych lat pracy Rady Miasta dowiodły, że często interesy partyjne radnych z ugrupowań politycznych były sprzeczne z interesami naszego miasta i jego mieszkańców. Szczególnie dotyczyło to właśnie partii Prawo i Sprawiedliwość, którą Pan Prezydent Paweł Makuch zaprosił obecnie do współrządzenia Pruszkowem.

Uważamy to za poważny błąd. Ocenę takiego kroku Pana Prezydenta Makucha zostawiamy mieszkańcom Pruszkowa, a szczególnie zaś jego wyborcom, którzy wierzyli, że wybierają kandydata bezpartyjnego i niezależnego.

Dlatego deklarując nadal nasze poświęcenie i wzmożoną pracę na rzecz rozwoju Pruszkowa, potwierdzamy chęć współpracy z Prezydentem i Wiceprezydentami we wszystkich ich działaniach służących temu właśnie celowi. Jednocześnie będziemy jednak stali na straży niezależności tych działań od wpływów politycznych. Walczyć będziemy z wszelkimi przejawami politycznych patologii, układów, kumoterstwa i nepotyzmu.

Nie pozwolimy na zniszczenie tak długo budowanej samorządności naszego miasta.

                                   Radni i Sympatycy Samorządowego Porozumienia Pruszkowa

Pruszków, dn. 11.12.2018 r.

Czytaj więcej