Oświadczenie

Szanowni Państwo,

W związku z wydarzeniami dnia wczorajszego, czyli zamieszczenia postu przez Pawła Makucha (prezydenta Pruszkowa) wykorzystującego wizerunek Przewodniczącego Rady Miejskiej, Radnego i członka Samorządowego Porozumienia Pruszkowa naszego kolegi doktora Krzysztofa Biskupskiego do celów budowania fałszywego i podłego przekazu kierowanego do mieszkańców Pruszkowa – wyrażamy jednogłośny sprzeciw wykorzystywania wizerunku jednego z najbardziej doświadczonych samorządowców w naszym regionie do celów manipulacji opinią publiczną.

Potępiamy działania, mające na celu dyskredytowanie wspaniałego człowieka, lekarza, samorządowca i kolegi w oczach mieszkańców i lokalnej społeczności.

Pan Przewodniczący Krzysztof Biskupski od wielu lat przewodzi Radzie Miasta, w sposób bezstronny, wyważony, kulturalny. Nigdy nie faworyzuje ani nie ogranicza nikogo kto miałby odmienne poglądy czy stanowiska. Prowadzi szeroko pojęty dialog społeczny z mieszkańcami. Przeprowadzenie ataku na Przewodniczącego Rady to atak na całą Radę, która na sesji inauguracyjnej, nie zależnie od przynależności klubowej, powierzyła Panu Biskupskiemu przewodzenie Radzie Miejskie.

Pan Paweł Makuch w naszej ocenie dopuścił się działania nie tylko niegodnego ale również nie licującego z powagą urzędu i funkcji którą powierzyli mu mieszkańcy Pruszkowa w 2018 roku. Przypominamy, że
z zawodu pan Paweł Makuch jest radcą prawnym i takie zachowanie nie licuje również z wartościami z którymi identyfikuje się ten zawód.

Z głębokim niepokojem spoglądamy na podjęte działania mające odwrócić uwagę społeczną od prawdziwych problemów których osoba pełniąca funkcje Prezydenta nie potrafi rozwiązać.

Jednocześnie składamy podziękowania tym wszystkim którzy wspierają Pana Krzysztofa Biskupskiego dobrym słowem i wsparciem walcząc z tą podłą manipulacją.

Domagamy się oficjalnych wyjaśnień i przeprosin dla Pana Krzysztofa Biskupskiego od Pana Pawła Makucha w kwestii zaistniałej sytuacji i wzywamy do zaprzestania prowadzenia w ten sposób procesu komunikacji z mieszkańcami Pruszkowa.

Samorządowe Porozumienie Pruszkowa

Czytaj więcej

Nowy rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

dziś rozpoczyna się nowy rok szkolny, a kończy czas wakacyjnego odpoczynku. Minione miesiące były dla nas wszystkich egzaminem
z dojrzałości obywatelskiej oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Musieliśmy się odnaleźć w nowej rzeczywistości, do której dostosowaliśmy codzienne obowiązki. Zdając sobie sprawę z ogromu wykonanej pracy, chcielibyśmy podziękować Państwu za trud włożony w przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Jesteśmy też świadomy niezwykle trudnych chwil, które towarzyszą młodym ludziom i ich rodzicom w przededniu pierwszego dzwonka szkolnego w standardzie sanitarnym.

Mamy nadzieję, że mimo panującej pandemii i związanych z nią obostrzeń byliście Państwo w stanie w tym wakacyjnym okresie zdobyć wiele nowych doświadczeń, przeżyć niezapomniane chwile, odwiedzić nowe miejsca,
a przede wszystkim wypocząć oraz nabrać sił do dalszej pracy i nauki w nowym roku szkolnym. Ufamy, że razem uda nam się przezwyciężyć ten trudny czas i już niedługo będziemy mogli znów cieszyć się normalnością.

Życzymy Gronu Pedagogicznemu, wszystkim Pracownikom pruszkowskiej oświaty, Rodzicom i Wam, drodzy Uczniowie, wytrwałości w realizowaniu swoich postanowień, konsekwentnego dążenia do celu oraz ogromu pozytywnej energii, którą razem zamienimy na twórcze i efektywne działania w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Wszystkiego dobrego na nadchodzący czas.

Radni Samorządowego Porozumienia Pruszkowa

Czytaj więcej