Kandydat na Prezydenta

Jan Starzyński

O mnie

 

Zaraz po ukończeniu studiów podjąłem pracę w Zarządzie Gospodarki Terenami Miasta Pruszkowa. W 1982 roku zostałem Kierownikiem Działu Członkowsko – Mieszkaniowego Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W 1990 roku zostałem powołany przez Wojewodę Warszawskiego na stanowisko Kierownika Urzędu Rejonowego w Pruszkowie. Osiem lat później zostałem wybrany przez Radę Miejską w Pruszkowie na stanowisko Prezydenta Miasta. W 2002, 2006, 2010 oraz 2014 roku byłem ponownie wybierany na Prezydenta Pruszkowa w wyborach bezpośrednich. Pełniłem również funkcję radnego Rady Miejskiej w Pruszkowie (1990-1994) i delegata do Sejmiku Wojewódzkiego oraz radnego Powiatu Pruszkowskiego (1998-2002) z listy AWS jako bezpartyjny.

Okres mojej prezydentury to gwałtowny, zrównoważony rozwój Pruszkowa. To ogrom zrealizowanych inwestycji, remontów oraz zmodernizowanych i wybudowanych dróg i ścieżek. Dzięki mojemu wykształceniu oraz wieloletniemu doświadczeniu w samorządzie wiem, jak w sposób mądry zarządzać miastem by było przyjazne, bezpieczne i rodzinne.

Pruszków jest gminą w wyjątkowo dobrej sytuacji finansowej. Sukcesywnie wdrażamy nowe rozwiązania, przyjazne środowisku i mieszkańcom. W realizowanych inwestycjach staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne, by jak najlepiej przystosować nasze otoczenie do potrzeb mieszkańców. To ze środków unijnych budowane są dwa parkingi Parkuj i Jedź (w sumie ponad 500 nowych miejsc parkingowych), promujących korzystanie z komunikacji miejskiej i ochronę środowiska. W ostatnich 4 latach, Pruszków pozyskał prawie 50 milionów złotych ze środków zewnętrznych!

Ostatnie lata to również budowa nowoczesnych obiektów oświatowych (kompleks – szkoła, przedszkole i żłobek na Bąkach; nowa szkoła i przedszkole na Gąsinie) oraz kultury (Centrum Dziedzictwa Kulturowego). To również programy sprzyjające ochronie środowiska (dofinansowanie wymiany kotłów, dofinansowanie usuwania azbestu) oraz wspomagające budownictwo komunalne (Lepsze Lokum).

W swojej karierze samorządowca zostałem odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, wyróżniony Medalem Pro Memoria oraz Złotym Krzyżem Zasługi dla Policji. Zostałem również wyróżniony w prestiżowym rankingu „Perły Samorządu” jako jeden z dziesięciu najlepszych włodarzy miast do 100 tys. mieszkańców w Polsce. W ostatnich latach Pruszków zajmuje czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach niezależnych placówek badawczych. Może również poszczycić się niską stopą bezrobocia oraz wysoką atrakcyjnością pod względem biznesu (4 miejsce w rankingu Forbes „Miasta Przyjazne dla Biznesu”, rok 2018). Wszystko to świadczy o rozwoju i możliwościach naszego miasta.

 

Wykształcenie

 

Z wykształcenia jestem prawnikiem. W 1978 roku ukończyłem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W 1986 roku ukończyłem 3-letnią aplikację radcowską w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Warszawie uzyskując tytuł radcy prawnego.

 

Prywatnie

Urodziłem się 4 lutego 1955 roku w Jarosławcu. Od 1978 związany jestem z Pruszkowem. Razem z żoną – Magdaleną, mamy córkę Ilonę i syna Radosława oraz czworo wspaniałych wnucząt – Jakuba, Szymona, Marcela i Aleksandrę. Moją pasją jest praca na działce i powieści historyczne.

 

 

KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa