Koniec kadencji, to czas posumowań.

Zbliżający się koniec kadencji w samorządach obejmującej lata 2014 – 2018, jest dobrym momentem na dokonanie podsumowań. Jaka to była kadencja? Każdy z nas oczywiście może mieć własną opinię na ten temat. Jednak dla naszego miasta, był to czas obfitujący w liczne i ważne z punktu potrzeb mieszkańców i rozwoju Pruszkowa inwestycje oraz wydarzenia mające wpływ na kształtowanie naszej lokalnej społeczności. Atmosfera współpracy z władzami i dialogu z mieszkańcami oraz licznymi środowiskami reprezentatywnymi, zaowocowały realizacją wielu projektów, które zdecydowanie wpłynęły na standard naszego życia w mieście.

Nowe obiekty oświatowo – sportowe, nowe ulice, kanalizacje i wodociągi, nowe miejsca dla kultury, wypoczynku i rekreacji, remonty dróg, chodników, budynków mieszkalnych i placówek oświatowych, bezpłatne parkingi, ścieżki rowerowe, Pruszkowski Rower Miejski, Budżet Obywatelski, Rada Seniorów, Rada Młodzieżowa… to niektóre tylko przykłady mówiące o tym, że nie był to czas jałowy.

Ponieważ mandat, który sprawuję do końca kadencji został mi powierzony w ostatnich wyborach głosami mieszkańców z Gąsina, pozwolę sobie skupić się na tym, co zadziało się w ciągu ostatnich 4 lat w tej dzielnicy naszego miasta.

  • Mijająca kadencja to przede wszystkim, wyczekiwana od dawna budowa zespołu oświatowego. Prace budowlane ruszyły jesienią ubiegłego roku i zakończyły się we wrześniu bieżącego roku. W dniu święta 55 – cio lecia szkoły, na jej nowym budynku zawieszono wiechę. Szkoła przyjmie uczniów w swoich progach już we wrześniu przyszłego roku. Wtedy to ruszy kolejny etap prac, czyli wyburzenie dawnego budynku szkoły i budowa nowego przedszkola. Nowy obiekt będzie także zapleczem kulturalnym i sportowym w naszej dzielnicy. W skład obiektu wejdą boiska, sale gimnastyczne oraz hala sportowa, świetlica do spotkań dla mieszkańców, swoją siedzibę będzie tu miała również filia Książnicy Pruszkowskiej. W bieżącym roku szkolnym na skutek wprowadzonej reformy w placówce uczą się dzieci klas I – VIII. W celu poprawy ich warunków nauczania do budynku szkoły zamontowane zostały kontenery, pełniące funkcję dodatkowych trzech sal lekcyjnych.
  • Kolejną inwestycją jest tunel pod torami PKP, łączący ul. Błońską i ul. Działkową, który realizowany jest przez PKP PLK. Miasto Pruszków poniosło nakłady finansowe związane z planami nowego układu komunikacyjnego i tej przeprawy, która ma być oddana do użytku w przyszłym roku.
  • Budowa pierwszego placu rekreacyjnego na ul. Wiśniowej, która dała początek powstaniu małej, dzielnicowej strefy rekreacyjno – sportowej. W chwili obecnej trwają przygotowania do przetargu, który wyłoni inwestora w celu rozbudowy istniejącego placu i doposażenia go w urządzenia zabawowe dla najmłodszych.
  • Remonty i modernizacja ulic i chodników oraz infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej należą do tych aspektów rozwoju miasta, które bezpośrednio wpływają na poprawę jakości naszego codziennego życia. W tym obszarze w bieżącej kadencji wykonano:

– budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej w kierunku ul. Promyka

– budowę kanalizacji deszczowej w ul. Błońskiej,

– budowę wodociągu w drodze bocznej od ul. Promyka, w ul. Czereśniowej, w ul. Przechodniej, ul. Inżynierskiej i Elektrycznej, ul. Kowalskiej, w ul. Bez nazwy od ul. Błońskiej do działki 344,

– przebudowę ul. Przejazdowej ze ścieżką rowerową i rondem na ul. Promyka.

– przebudowę nawierzchni ul. Jaśminowej, Agrestowej, Winogronowej, Magnolii, Stefana Bryły i odcinka Inżynierskiej,

– budowę chodnika na ul. Radosnej, Młynarskiej, na odcinku ul. E. Krzywdy – Rzewuskiego i odcinku Inżynierskiej do zatoczki autobusowej,

– w ramach interpelacji przebudowana została ul. Robotnicza i wyremontowany chodnik na fragmencie ul. Promyka od ul. Waryńskiego do ul. Robotniczej,

– w bieżącym miesiącu rozpoczęła się przebudowa odcinka ul. Błońskiej uwzględniająca nowy układ drogowy związany z tunelem,

– w trakcie realizacji jest budowa nowego ciągu pieszo rowerowego na ul. Elektrycznej, który będzie kontynuacją podobnego ciągu na ul. Waryńskiego i docelowo połączony będzie z przeprawą nad Utratą w kierunku Żbikowa.

  • W trakcie ukończenia jest budowa bezpłatnego parkingu „Parkuj i Jedź” na ul. Waryńskiego, na 120 miejsc postojowych wraz ze stojakami rowerowymi.
  • W związku z realizacją programu Pruszkowski Rower Miejski, w naszej dzielnicy powstała stacja rowerowa.
  • W ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego, dzięki zaangażowaniu w składanie projektów i udziale w głosowaniu mieszkańców dzielnicy, zrealizowano mini boisko do gry w piłkę na ul. Wiśniowej, wiatę na rowery na terenie SP 10. W trakcie realizacji jest projekt nasadzeń drzew przy ul. Błońskiej. W tegorocznym głosowaniu zwyciężył projekt mini skateparku z lokalizacją na ul. Wiśniowej.
  • Uporządkowany został mały skwerek na skrzyżowaniu ul. Waryńskiego i ul. Promyka. Skwerek systematycznie ozdabiany jest sezonowymi nasadzeniami kwiatów. Pojawiły się także okazałe donice z nasadzeniami kolorowych roślin i świąteczne iluminacje. Odświeżono oznakowanie ulic i przystanków. Ustawiono dodatkowe kosze, kilka ławek oraz gablot informacyjnych. Na kilku ulicach zamontowano spowalniacze.
  • Mijająca kadencja dała nam także przestrzeń do poznania się i integracji podczas trzech kolejnych edycji Festynu na Gąsinie oraz spotkań Rady Seniorów z mieszkańcami dzielnicy w szkole Podstawowej nr 10. Mieliśmy także możliwość udziału w spotkaniach konsultacyjnych władz miasta z mieszkańcami. W ich efekcie, m.in. uchwalone zostały plany dla naszej dzielnicy, które zapowiadają powstanie nowych układów komunikacyjnych i pozwolą nadal utrzymać jednorodzinny charakter jej zabudowy.
  • W związku z przedstawianymi wnioskami, wiele zadań wpisanych zostało do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszków, gdzie oczekują na realizację w kolejnych latach budżetowych.

Wymienione powyżej działania nie zaspakajają z pewnością wszystkich oczekiwań i nie rozwiązują w pełni naszych problemów, jednak ważne dla rozwoju miasta i motywujące do działania w tym obszarze jest to, że te oczekiwania ze strony mieszkańców nadal są. Oznacza to, że zależy nam na tym, aby Pruszków, a wraz z nim nasza dzielnica nadal się rozwijały, tworząc dla nas przyjazną przestrzeń do życia.

Dla mnie osobiście był to bardzo aktywny czas. Praca w licznych komisjach, udział w sesjach i różnorodnych spotkaniach… pomogły mi poznać organizację i funkcjonowanie wielowarstwowej struktury miasta. Przede wszystkim jednak, miałam możliwość spotkać wielu wspaniałych ludzi, dla których troska o sprawy tego miasta jest wartością nadrzędną – co uważam za najcenniejsze doświadczenie.

Z serdecznym podziękowaniem za zaufanie, którym obdarzyliście mnie Państwo w poprzednich wyborach, za wsparcie, cierpliwość i wyrozumiałość. Dziękuję Wszystkim, z którymi w trakcie tej kadencji miałam przyjemność współpracować, spotkać się, rozmawiać, być i współtworzyć…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *