Radni Miasta

Mieczysław Maliszewski

Radny z okręgu nr 1

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Radny Miasta Pruszków od 1998 r. Pochodzi ze Żbikowa. Wykształcenie średnie. Handlowiec. Właściciel firmy cateringowej.

Właściciel firmy cateringowej.

Właściciel firmy cateringowej.

Właściciel firmy cateringowej.

Właściciel firmy cateringowej.

Właściciel firmy cateringowej.


Katarzyna Wall

Radna z okręgu nr 1

nauczyciel wychowania przedszkolnego

z Pruszkowem związana od 2004 roku, żona i mama dwójki dzieci. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie. Obecnie nauczyciel wychowania przedszkolnego w jednym z pruszkowskich przedszkoli.

„Chciałabym, aby nasza dzielnica była przyjazna i bezpieczna, co wpłynęłoby na jakość życia mieszkańców.”

Właściciel firmy cateringowej.

Właściciel firmy cateringowej.

Właściciel firmy cateringowej.

Właściciel firmy cateringowej.


Józef Moczuło

Radny z okręgu nr 1

Przewodniczący Komisji Skarbu, Budżetu i Finansów

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie, Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie i Politechniki Warszawskiej – Wydział Chemiczny. Inżynier chemik. Żona Krystyna jest technikiem dentystycznym. Mają dwoje dorosłych dzieci, trzy wnuczki i jednego wnuka.

Radny Miasta Pruszków od 1990 roku. W latach 1994-1998 Przewodniczący RM. We wcześniejszych kadencjach pełnił m.in. funkcje przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej i przewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Finansów.

Nigdy nie należałem do żadnej partii politycznej. Do Rady Miejskiej startowałem z listy Porozumienia Pruszkowskiego, którego jestem współzałożycielem. W latach 1980-1985 kilkakrotnie miałem propozycje wyjazdu na stałe za granicę. Nigdy nie przyszło mi do głowy, aby wyjechać z Polski na stałe. Nie wyobrażam sobie życia na obczyźnie, podobnie jak moja żona. Tu mamy swój dom, groby przodków, tu jesteśmy u siebie, a Pruszków jest dla nas najpiękniejszym miastem na świecie.”


Olgierd Lewan

Radny z okręgu nr 2

Przewodniczący Komisji Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa

redaktor, działacz społeczny, pracownik samorządowy

Od 18 lat mieszkaniec pruszkowskiej dzielnicy Malichy, o której mówi „to moje miejsce na ziemi”, inicjator i współzałożyciel w 2010 r. Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla-Ogrodu Malichy i do dziś lider tego stowarzyszenia, orędownik sąsiedzkiej integracji i inspirator wielu lokalnych akcji społecznych; od 2014 r. radny Miasta Pruszkowa – orędownik spraw dzielnic peryferyjnych, jako radny m.in. pomysłodawca i współtwórca Pruszkowskiego Budżetu Obywatelskiego (i Przewodniczący jego Społecznej Rady Programowej), jeden z inicjatorów społecznej akcji obrony drzew przy WKD ph. „Kolej na drzewa”, inicjator i przewodniczący Zespołu ds. ochrony Pruszkowa przed hałasami lotniczymi.

Zamiłowania– praca w ogrodzie i wypoczynek na łonie natury, rodzinne spacery i wypady rowerowe, latem – jeśli czas pozwoli – żeglarstwo, zimą – narty
Z powołania – społecznik
Z zawodu – dziennikarz, obecnie główny specjalista w Biurze Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
Z wyboru – bezpartyjny, niezależny
Rodzina – żonaty, małżonka Wiesława (coach i trener HR); 2 dzieci: Anna (studentka) i Adam (licealista)
W przeszłości – lubiany przez młodzież instruktor harcerski, w stanie wojennym uczestnik kolportażu prasy podziemnej


Jacek Rybczyński

Radny z okręgu nr 2

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Funduszy i Integracji Europejskiej

Trener, nauczyciel, działacz sportowy. Rodowity pruszkowianin, żonaty, dwóch synów. Nauczyciel wf z ponad 20 letnim stażem. Od lat związany z koszykówką, wcześniej jako zawodnik obecnie jako trener żeńskiego zespołu koszykówki.


Krzysztof Biskupski

Radny z okręgu nr 3

Przewodniczący Rady Miasta

Rodowity pruszkowianin, absolwent SP nr 11 oraz L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie. Ukończył Akademię Medyczną, a od 1986 r. pracuje w Szpitalu Kolejowym na oddziale chirurgii ogólnej. Żona Małgorzata jest lekarzem pediatrą, natomiast syn – studentem Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Całe moje życie związany jestem z Pruszkowem. W latach 1994-1998 i 2010-2014 byłem radnym rady miejskiej, a w latach 2000-2004 i 2007-2010 radnym powiatu pruszkowskiego. Jako lekarz i samorządowiec jestem wyczulony na problemy mieszkańców. Potrafię je rozwiązywać, nie obietnicami, a konkretnym działaniem.”


Karol Chlebiński

Radny z okręgu nr 3

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Od dziecka mieszkaniec Pruszkowa, związany z nim sercem i rodziną.

Absolwent LO. im. Tomasza Zana w Pruszkowie, a następnie absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent Podyplomowych Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Zarządzania Sprzedażą oraz późniejszych ze specjalizacją Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Absolwent Policealnej Szkoły Audiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach pod patronatem prof. dr.hab med. Henryka Skarżyńskiego. Uczestnik wielu prestiżowych kursów i programów edukacyjnych m.in. Szkoły Zarządzania Sprzedażą i High Potencial Program pod patronatem University of St. Gallen w Szwajcarii – St. Gallen Management School.

„Dzięki Państwa zaufaniu, mam zaszczyt już trzecią kadencję reprezentować mieszkańców w Radzie Miejskiej w Pruszkowie. Od 6 lat kieruję pracami Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska jako jej przewodniczący. Przez ostatnie dwie kadencje udało się w Pruszkowie zrobić dużo, ale jeszcze sporo rzeczy pozostało do zrobienia. Z roku na rok stawiamy sobie coraz bardziej ambitne cele, obierając kierunki działania w oparciu o głosy mieszkańców. Współuczestniczenie w pracach samorządu dało mi wiedzę, że idea społeczeństwa lokalnego, które aktywnie kreuje własne otoczenie udzielając się, korzystając i szanując wspólne dobro jakim jest Pruszków, jest realna i może funkcjonować.”


Eugeniusz Kulpa

Radny z okręgu nr 4

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

Radny Miasta Pruszków od 2002 r.
W latach 2002-2006 Przewodniczący RM.

Lekarz internista. Od początku kariery zawodowej zajmuje się interną, gdyż uważa, że jest to królowa nauk medycznych, która służy człowiekowi przez całe życie. Jest to jego największa pasja.

Od 30 lat mieszkam i pracuję w Pruszkowie. Jako lekarz internista na co dzień mam bezpośredni kontakt z mieszkańcami, dlatego znane są mi problemy zarówno mieszkańców jak i miasta. Przez 8 lat pracy w Radzie Miasta Pruszkowa nabrałem doświadczenia w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących poprawy życia w mieście. Okres ten uważam za bardzo pożytecznie wykorzystany, jako mój osobisty wkład w rozwój Pruszkowa. Chciałbym nadal służyć pruszkowianom swoim doświadczeniem.

Oprócz pracy zawodowej i pracy w Radzie Miasta, wraz z małżonką zajmują się działalnością charytatywną polegającą na wspieraniu organizacji opiekujących się osieroconymi dziećmi.


Józef Osiński

Radny z okręgu nr 4

specjalista z zakresu zarządzania, BHP i PPOŻ, działacz społeczny. Wykształcenie wyższe. Radny Miasta Pruszków w latach 2006-2014

Moimi priorytetami jako radnego są:

  • mini parki i miejsca dla rodzinnego spędzania czasu
  • nowe przedszkola i żłobki
  • nowe drogi i parkingi
  • place zabaw dla dzieci
  • miejsca aktywności dla dorosłych
  • udogodnienia dla mieszkańców (ławki i kosze na odpady) na trasach do PKP, WKD, targ