Sympatycy

Jan Starzyński

Prezydent Miasta Pruszkowa od 1998 r.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. Pracę w samorządzie traktuje jako służbę
na rzecz lokalnej społeczności. Dwoje dzieci.
Hobby: literatura historyczna, praca w ogrodzie.

 

 

 

 

Andrzej Kurzela

Zastępca Prezydenta Pruszkowa od 1998 r., odpowiedzialny za inwestycje
i planowanie przestrzenne.

Absolwent Politechniki Warszawskiej.
Pruszkowianin od kilku pokoleń. Odznaczony orderem „O uśmiech dziecka” przyznawanym przez Kapitułę Dzieci.

 

 

 

 

Ewa Bogusława Sowa

Radna Rady Powiatu Pruszkowskiego.

Rodowita pruszkowianka. Z wykształcenia mgr pedagogiki, ukończyła również Podyplomowe Studia Zarządzania Kulturą w Unii Europejskiej – Polskiej Akademii Nauk.

Zamiłowania i pasje zamieniła w swój zawód – manager i animator kultury od 32 lat. Od 15 lat Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury im. Kamińskiego w Pruszkowie. Inicjator wielu autorskich projektów kulturalnych i edukacyjnych m. in. Pruszkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, „Historia i Kultura Krajów Unii Europejskiej”; „Kultury Świata”; „Forum Kobiet”; „Talent – Pasja – Intuicja”; „Żbikowskie spotkania z Gwiazdą”. Aktywnie współpracuje i wspiera organizacje społeczne i stowarzyszenia. Nagrodzona za swoje działania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Pruszkowa. PRACA Z LUDŹMI I DLA LUDZI !

 

 

Małgorzata Zbińkowska

Dyplomowana nauczycielka matematyki w Liceum Ogólnokształcącym im. Tomasza Zana w Pruszkowie. Certyfikowany ekspert i trener GeoGebry, członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, grupy Roboczej Matematyka i Komputery. Działa w Akademickim Centrum Edukacyjno-Społecznym AKCES. Współpracuje z Warszawskim Centrum GeoGebry. Prowadzi wykłady i warsztaty dla nauczycieli na krajowych konferencjach, promuje nowoczesne metody pracy. Współautorka kursu GeoGebry dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych; współprowadząca na platformie e-learningowej kursy dla nauczycieli – podstawowego, średnio zaawansowanego i ponadgimnazjalnego. Współautorka książek „GeoGebra innowacja edukacyjna – kontynuacja” wyd. Sedna 2013 r., „Matematyka z GeoGebrą” wyd. Sedno 2014 r. Współautorka innowacyjnego programu nauczania matematyki na poziomie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem TIK. Współpracuje z Oficyną Edukacyjną – Krzysztof Pazdro, jako autor interaktywnych apletów wspomagających nauczanie.

 

 

Jacek Kalina

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, właściciel dwóch pruszkowskich firm – Agencji Nieruchomości PARTNER i Biura Podróży AKCES. Dwoje dzieci.

„Tworzymy klimat dla lokalnej przedsiębiorczości!”

 

 

 

 

 

Julita Dobrowolska

Jestem mężatką i mam dwoje dzieci. W Pruszkowie mieszkam od dziecka. Tu chodziłam do szkoły podstawowej i liceum. Tutaj też mieszkali i działali w pruszkowskiej oświacie moi rodzice – Józefa i Jan Radziszewscy. Przez wiele lat pracowałam w Ambasadzie Brytyjskiej i Amerykańskiej, spędziłam też dużo czasu za granicą kraju, pogłębiając tam swoją wiedzę. Jednak zawsze tu wracałam, wierząc, że tylko wśród swoich czuję się najlepiej i mogę realizować swoje plany i marzenia.

Pruszków, tak jak każde inne miasto, potrzebuje wiarygodnych ludzi, którzy traktują swoją działalność publiczną jako pracę na rzecz dobra wszystkich jego mieszkańców. Pracą w trwającej kadencji udowodniłam, że do takich właśnie ludzi należę. Obecnie mogę jeszcze więcej czasu poświęcić pracy w samorządzie miejskim, ponieważ jestem już wolna od pracy zawodowej.”

 

Łukasz Kulig

Jestem absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej i od wielu lat pracuję w branży telekomunikacyjnej. W Pruszkowie mieszkam od urodzenia; tu uczęszczałem do SP nr 11 oraz LO im. T. Zana, tu poznałem moją żonę Kasię, z którą mam troje dzieci: Franka, Antosię i Ignasia.

Uważam, że nasza przyszłość jest w rękach dzieci i młodzieży i im powinniśmy zapewnić bezpieczeństwo i należyty rozwój. Wierzę, że nasze miasto ma duży potencjał i może być jeszcze bardziej „rodzinne, bezpieczne, nowoczesne”.

lukaszkulig@onet.pl

 

 

Andrzej Królikowski

Zastępca Prezydenta Pruszkowa do 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Dorota Gałka

Od dziecka mieszka w Pruszkowie. Jest absolwentką LO im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie. Ukończyła studia w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, na kierunku stosunki międzynarodowe.

Harcerka, drużynowa Drużyn Zuchowych przy SP nr 8 w latach 1982-1986, komendantka Szczepu ZHP przy LO Kościuszki w latach 1983-1986, komendantka Hufca Pruszków w latach 1986-1988.

Od dwudziestu lat pracuje w agencjach celnych (obecnie Agencja LEX w Pruszkowie), zajmuje się profesjonalną obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie handlu zagranicznego.

Współzałożycielka i członek pierwszego zarządu (2002 r.) Polskiej Izby Cła, Logistyki i Spedycji.

Matka dwóch dorosłych córek Agaty i Marty.

„Interesuje mnie rozwój infrastruktury naszego miasta, szczególnie dzielnicy przemysłowej, w której pracuję oraz możliwości wykorzystania w tym celu funduszy europejskich na rozwój regionalny.”

 

Mariusz Siudym

Jestem zwolennikiem wolnego rynku (wolności gospodarczej i obywatelskiej), niskiego opodatkowania mieszkańców ze strony gminy oraz informatyzacji urzędów.
W Pruszkowie mieszkam od urodzenia. Moje zainteresowania to: tworzenie stron internetowych, austriacka szkoła ekonomii, psychologia, medycyna, nieznany świat, jazda na rowerze.

 

 

 

 

 

Krystyna Szydłak

Absolwentka warszawskiej AWF, nauczycielka L.O. im. T. Zana z wieloletnim doświadczeniem zawodowym – przez ponad 20 lat pełniła funkcję Dyrektora szkoły.

 

 

 

 

 

 

Hanna Horban

Urodziłam się w Pruszkowie w rodzinie mieszkającej tu od kilku pokoleń. Jestem absolwentką Liceum im. T. Zana. Po maturze ukończyłam Studium Ekonomiczne. Jestem tłumaczem języka francuskiego – w latach 80-tych uczestniczyłam jako tłumacz w spotkaniach „Solidarności” z francuskim związkiem zawodowym „CFDT”. Współpracowałam z polskim i francuskim sektorem energetycznym, przetłumaczyłam kilka książek z literatury francuskiej. Przez wiele lat pracowałam w SPHZ „Coopexim”. Jako pilot przewodnik wyjeżdżałam do Francji z grupami z Polski.

Działam w Pruszkowskim Towarzystwie Kulturalno-Naukowym i od kilku lat jestem członkiem zespołu redakcyjnego „Przeglądu Pruszkowskiego”. Przez dwie kadencje byłam ławnikiem Sądu Rejonowego w Pruszkowie.”

 

Jarosław Olszak

W Pruszkowie mieszkam od zawsze. Żona uczy języka francuskiego i plastyki w pruszkowskich szkołach. Wszystkie trzy córki uczą się w Pruszkowie: najstarsza w liceum, średnia w gimnazjum, najmłodsza w podstawówce. Zawodowo pracuję jako wykładowca Politechniki Warszawskiej i SGGW. W latach 1998-2014 byłem radnym Rady Miejskiej w Pruszkowie.

Z Prezydentem Janem Starzyńskim współpracuję od lat. Początkowo go nie popierałem, tylko obserwowałem. Przekonał mnie jednak tym, że jest uczciwym człowiekiem i kompetentnym samorządowcem. Po kilkunastu latach współpracy, złego słowa o nim powiedzieć nie mogę.

Złota myśl na teraz: Lepsze jest wrogiem dobrego. (NN)”

kontakt: olszak.jarek@wp.pl

olszak.pruszkow.pl

 

Bożena Dolińska-Perl

Nauczycielka, logopeda, wieloletni dyrektor przedszkola

Lubię pracować z dziećmi i dla dzieci.

 

 

 

 

 

 

Władysław Kącki

Rodowity pruszkowianin, żonaty, 2 córki, 2 wnuczków.

Inżynier, absolwent Politechniki Warszawskiej.

Prezes Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Pruszkowie.

Dyrektor Roku 2007 Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast i Redakcji Przeglądu Komunalnego.

Jeżeli zostanę wybrany do Rady Powiatu Pruszkowskiego będę kontynuował prace na rzecz:

• ochrony środowiska

• poprawy warunków nauki w szkołach ponadgimnazjalnych

• zwiększenia nakładów na służbę zdrowia

• polepszenia komunikacji między gminami Powiatu Pruszkowskiego

 

Irena Chlebińska

Aktywna zawodowo lekarz internista, pracująca dla mieszkańców Pruszkowa od prawie 50 lat. Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie. Na stałe zamieszkała wraz z rodziną w Pruszkowie od 1965 roku. Tu wychowała swoje dzieci, tu wychowuje swojego wnuka i tu pracuje i działa. Problemy mieszkańców Pruszkowa są dla niej chlebem powszednim. Niesienie pomocy innym zawsze są jej motywacją i motorem napędowym do działania.

Już dawno oddałam mieszkańcom Pruszkowa i okolic swoje serce. Staram się z należytą starannością i zaangażowaniem wypełniać złożoną przed laty przysięgę – pomagać ludziom.”

 

 

Krzysztof Żaczyński

Zamieszkały w Pruszkowie od kilku pokoleń. Absolwent Technikum Chemicznego w Piastowie.

Prowadzę działalność gospodarczą, na własny rachunek, od 1979 roku: sklep spożywczy w Piastowie, usługi transportowe, a od 1988 r. handel – import motoryzacja. Od 2003 r. jestem członkiem Forum Gospodarczego miasta Pruszkowa. Ostatnio zdobyłem uprawnienia w zakresie działalności – doradca d/s ubezpieczeń.

Od blisko dwudziestu lat działam społecznie: m.in. Przewodniczący w Radach Rodziców Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II oraz w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Gomulińskiego 2.

W latach 2006 – 2010 byłem Przewodniczącym Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz członkiem Komisji Oświaty Kultury i Sportu w Radzie Miejskiej Pruszkowa. Propaguję działania pro-zdrowotne ,,lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Aktualnie powadzę w Tworkowskich przedszkolach, szkołach i kościołach akcję – BEZPIECZNE DROGI dla pieszych i zmotoryzowanych.”

 

Adam Janczewski

Żonaty. Dwie córki. Siedmioro wnucząt. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wiceprezes Unii Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości w Polsce. Przewodniczący Rady Forum Gospodarczego Miasta Pruszkowa. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Popierając moją kandydaturę do Rady Powiatu Pruszkowskiego możesz być pewny, że jestem zwolennikiem:

– powstrzymania inwazji sklepów wielkopowierzchniowych w centrach miast.

– przyśpieszenia budowy mieszkań lokatorskich i socjalnych.

– przyjaznych urzędów i kompetentnych pracowników.

– zwiększenia miejsc pracy za godziwe wynagrodzenie.

– poprawy warunków pracy w służbie zdrowia.”

„Zawsze otwarty, by pomagać ludziom”

 

 

Marek Cegliński

Dziennikarz, absolwent Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS oraz Pomagisterskiego Dziennego Studium Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Żonaty, dwoje dzieci, dwie wnuczki.

Przez ponad 20 lat pracował w redakcji „Rzeczpospolitej” w dziale sportowym, specjalizując się w koszykówce i kolarstwie. Autor (wraz z synem Łukaszem) książki „Srebrni chłopcy Zagórskiego” o największych sukcesach polskich koszykarzy.

Zawsze bezpartyjny.

Motto życiowe: „Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca„.

 

 

Teresa Matysiak

Mam 56 lat. Mężatka, dwoje dzieci. Ukończyłam Akademię Medyczną w Warszawie. Od 1990 r pracuję w Pruszkowie jako lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.”

 

 

 

 

 

 

Magdalena Dubiel

Od dziecka mieszkam w Pruszkowie (na osiedlu Staszica, na ul. Działkowej). Znane są mi potrzeby miasta i jego mieszkańców.

Od 2000 r., przez 12 lat byłam Przewodniczącą Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 2, w Publicznym Gimnazjum nr 1 oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Zana, gdzie brałam udział w obronie tradycji i wartości, jakie dla naszego Miasta stanowi ta Szkoła.

Byłam pomysłodawczynią i współzałożycielką Stowarzyszenia Obrońców Tradycji i Lokalizacji Liceum Ogólnokształcącego im T. Zana i Gimnazjum nr 1 w Pruszkowie, którego obecnie jestem członkiem. Stowarzyszenie zorganizowało min. Forum Dyskusyjne – „88 lat Lokalizacji i Tradycji LO im. T. Zana w Pruszkowie”.

Jestem również przewodniczącą Stowarzyszenia ”Społeczny Komitet Ulica Działkowa”. Sukcesem Komitetu było wywalczenie znaków zakazu wjazdu samochodów ciężarowych w ulicę Działkową w soboty, niedziele i święta oraz w godzinach od 22 do 6 rano. Prowadzę stały monitoring przestrzegania tego zakazu. Czynnie uczestniczę i wspieram inicjatywę modernizacji i przebudowy ul. Działkowej.

Z wykształcenia jestem prawnikiem, pracuję w prywatnej firmie. Moja specjalność zawodowa to windykacja, kadry i zarządzanie. Prywatnie jestem mężatką i mamą syna Cezarego – studenta III roku Politechniki Warszawskiej.”

mail: magdalenadubiel.pruszkow@gmail.com

telefon 721 511 522

 

Zdzisław Kaszper

Lat 61. Prezes Stowarzyszenia Wędkarskiego „Żbik” w Pruszkowie.

Wykształcenie średnie – technik elektronik. Od najmłodszych lat związany z Pruszkowem i jego mieszkańcami. Mąż, ojciec, dziadek.

Zainteresowania: transport (odznaczony honorową odznaką Zasłużony dla Transportu RP) oraz ekologia.

 

 

 

 

Mirosława Śliwińska

Absolwentka Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Rodowita pruszkowianka. Wieloletni nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszkowie, doradca metodyczny. Od 2005 roku pełniąca funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 na Gąsinie. „Całe swoje zawodowe życie związałam ze szkolnictwem, najważniejsze dla mnie są dzieci i dbałość o ich wszechstronny rozwój.” Prywatnie żona i matka dwójki dorosłych dzieci oraz babcia cudownej wnuczki Zuzi.

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”

J. Korczak

 

 

Henryk Wacławek

Były Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie oraz były radny RM z Malich.
Absolwent LO im. Zana w Pruszkowie. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Pracuje jako lekarz internista w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie. Szybka i trafna diagnoza, skuteczne działanie, to wyzwania codzienne nie tylko w pracy zawodowej – także tej społecznej.
Żona Jolanta – lekarz pediatra, pracuje Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.
Dzieci: syn Krzysztof – student socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, córka Joanna – studentka italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
Hobby – sport i praca w ogrodzie.

 

 

Dorota Zawada

Od lat jestem mieszkanką Pruszkowa, mieszkam na ul. Gomulińskiego na osiedlu Staszica.

Od 2009 roku jestem członkiem Stowarzyszenia ”Społeczny Komitet Ulica Działkowa”. Sukcesem komitetu było m.in. wywalczenie ograniczenia wjazdu samochodów ciężarowych w porze nocnej i w święta na ul. Działkowej.

Jestem również Członkiem Zarządu w Fundacji gdzie, na co dzień wspieram rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, pomagam im w trudach codziennego życia.

Z wykształcenia jestem socjologiem, pracuję w placówce zajmującej się niesieniem pomocy rodzinom z dziećmi niesprawnymi intelektualnie. Prywatnie jestem szczęśliwą mamą dwójki dorosłych dzieci.”

zawada.dorota@gmail.com

 

Maria Sybilska-Jurgaś

Radna Powiatu Pruszkowskiego

Rodowita Pruszkowianka. Absolwentka AWF w Warszawie. Całe życie zawodowe związała z pruszkowską oświatą. Długoletnia dyrektor szkół sportowych: Podstawowej nr 12 i Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II.

Główne cele w działalności samorządowej:

podejmowanie inicjatyw i konsekwencja w działaniach na rzecz dzieci i młodzieży powiatu pruszkowskiego,

wspieranie ludzi w jesieni życia poprzez inspirowanie działań, ale i czuwanie, aby wszystkie decyzje ich dotyczące były im przyjazne i pomocne.

 

 

Zbigniew Bednarek

Jestem absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Projekt bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu w Pruszkowie przyszedł mi do głowy podczas pisania pracy magisterskiej. Pozyskane przez władze miasta środki z UE pozwoliły na jego realizację.

Zawodowo zajmuję się projektowaniem instalacji elektrycznych we własnej pracowni projektowej z-projekt (www.z-projekt.pl). W wolnych chwilach pielęgnuję działkę, a gdy wolnego czasu mam trochę więcej – wyruszam w góry.

Jako radny chciałbym się zająć wdrażaniem nowych technologii w mieście oraz wspieraniem młodego biznesu.”

 

Robert Kochański

Absolwent AWF w Warszawie. Nauczyciel w SP nr 1 w Pruszkowie. W latach 1982-2004 zawodnik sekcji piłki nożnej MKS Znicz Pruszków. Od 17 lat pracownik MKS ZNICZ, od roku 2004 dyrektor Klubu. Trener piłki nożnej, wychowawca dzieci i młodzieży. Żona Katarzyna, córki: Julka, Natalka i Alicja.

Motto według którego staram się postępować, to „Człowiek jest wart tyle ile może dać z siebie innym”. Hobby: rodzina, sport, książka, ogród.

 

 

 

 

Grzegorz Kwasiborski

Absolwent LO im. Zana i AWF w Gdańsku. Pruszkowianin od wielu pokoleń. Z pruszkowską oświatą związany od urodzenia. Radny Rady Miejskiej 2006-2010, jak wcześniej dziadek i ojciec. W latach 2005-2009 dyrektor MOS w Pruszkowie. Trener koszykówki II klasy z sukcesami na arenie ogólnopolskiej. Nauczyciel wychowania fizycznego w SP 10 w Pruszkowie,

Prezes MKS Pruszków oraz wykładowca na WSKFiT w Pruszkowie.

Żona Magdalena – nauczyciel, 2 córki 9 i 12 lat

Dobro czynione innym, powróci do ciebie ze zdwojoną siłą…”

 

 

Ewa Nowicka

Od urodzenia mieszkam w Pruszkowie. Z wykształcenia i z zamiłowania jestem pedagogiem. Ukończyłam pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia dyplomowe z zakresu: zarządzania oświatą, terapii pedagogicznej, bibliotekoznawstwa i kształcenia integracyjnego. Już 28 lat pracuję w Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie, od 9 lat pełnię funkcję jej dyrektora.

Jestem mężatką. Mam dwójkę dorosłych dzieci – córkę i syna.

Moje atuty to znajomość problematyki oświatowej, uczciwość, konsekwencja , sumienność oraz dobry kontakt z ludźmi.”

 

 

Maria Anna Makowska

Radna Rady Miejskiej w kadencji 2002-2006.

Radna Rady Powiatu Pruszkowskiego od 2010 roku.

Pruszkowianka od trzech pokoleń.

Szczęśliwa: żona Leszka, mama dorosłych już dzieci: Jakuba, Anny, Natalii i Piotra, potrójna teściowa :-), babcia czwórki wnucząt…

Bycie z innymi i dla innych traktuję jako wypełnienie zadania z dedykacji książkowej od nauczyciela i przyjaciela, ks. Romana Indrzejczyka: „Pozostań dobrym duchem Marysiu”…

Jestem pedagogiem społecznym i nauczycielem dyplomowanym.

Od trzydziestu pięciu lat razem z Zespołem, Dziećmi i ich Rodzinami współtworzymy Przedszkole na Sadowej. Integrujemy społeczność lokalną, tworząc koalicję na rzecz dobrej jakości edukacji.

Wychowujemy kolejne pokolenia…”

www.1-przedszkole.pl

https://www.facebook.com/maria.anna.makowska

 

Krzysztof Rymuza

Radny Powiatu Pruszkowskiego od 1998 roku.

Absolwent LO im. T. Zana, Warszawskiej Akademii Medycznej, Uniwersytetu Warszawskiego, WSPiZ im. Koźmińskiego.

Przez ponad 20 lat był dyrektorem Szpitala Kolejowego w Pruszkowie.

Żonaty, trójka dzieci, od urodzenia w Pruszkowie.

www.krzysztofrymuza.pl