Nowy rok szkolny w Pruszkowie!

Od września w Pruszkowie będzie funkcjonowało 9 szkół podstawowych, w tym 3 szkoły (SP Nr 1, Nr 3 i Nr 8) z oddziałami integracyjnymi oraz jedna (SP Nr 4) z oddziałami sportowymi.

W szkołach podstawowych Nr 3 i Nr 4 nie będzie jeszcze klas III i VI, ponieważ pozostają w nich uczniowie III klasy gimnazjum.

W pozostałych szkołach podstawowych nauka odbywać się będzie na poziomie kl. I- VIII, a dodatkowo w SP Nr 1, 2, 5, 6, 8 i 9 zorganizowano oddziały klas „0”. Ogółem do 228 klas będzie uczęszczało 5.040 uczniów, a do 15 oddziałów gimnazjalnych (łącznie z klasami PG Nr 1) 404 uczniów. W stosunku do roku ubiegłego we wszystkich szkołach prowadzonych przez miasto Pruszków (łącznie z gimnazjum) będzie się uczyć o 640 uczniów więcej. Wynika to z tego, że w latach poprzednich część uczniów po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuowała naukę w gimnazjach na terenie innych miejscowości.

Do 15 przedszkoli miejskich uczęszczać będzie 1.977 dzieci. Ponieważ liczba chętnych była większa Prezydent Miasta ogłosił dwukrotnie konkurs dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych. W wyniku tych działań łącznie do 11 placówek niepublicznych na zasadach przedszkoli miejskich będzie uczęszczało 240 dzieci .

Ogółem wychowaniem przedszkolnym z ramienia Prezydenta Miasta zostanie objętych 2.409 dzieci, w tym 192 w 9 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Należy dodać, że wszystkie dzieci biorące udział w rekrutacji otrzymały propozycję miejsca w przedszkolu miejskim lub w placówce niepublicznej, ale na zasadach przedszkola publicznego.

Do trzech żłobków przyjęto 300 dzieci.

W większości placówek oświatowych w miesiącach wakacyjnych przeprowadzono remonty bieżące.

Żbików- Bąki

Od września 2018r. na mapie placówek oświatowych i opiekuńczych prowadzonych przez miasto Pruszków pojawią się 3 nowe instytucje:

  • Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ul. Jana Długosza 53, która będzie miała uczniów na każdym poziomie edukacyjnym i do której w roku szkolnym 2018/2019 będzie uczęszczało 420 dzieci;
  • Przedszkole Miejskie Nr 1 przy ul. Jarzynowej 21, które obejmie wychowaniem przedszkolnym 154 dzieci;
  • Żłobek Miejski Nr 3 przy ul. Jarzynowej 21, do którego będzie uczęszczało 120 dzieci.

Wszystkie placówki znajdują się w dwóch nowo wybudowanych obiektach, które zostały podzielone funkcjonalnie na szkołę oraz żłobek z przedszkolem. Budynek dla najmłodszych dzieci i przedszkolaków połączony jest wspólnym dziedzińcem oraz salą rekreacyjną. Poza budynkiem została również zaprojektowana i zbudowana infrastruktura towarzysząca – place zabaw, elementy małej architektury, zieleńce oraz parkingi dla rodziców.

W nowej szkole podstawowej mieści się 17 nowoczesnych pracowni lekcyjnych, pełnowymiarowa sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno-szatniowym, stołówka z pełnym zapleczem kuchennym, biblioteka z pracownią multimedialną, 2 świetlice. Ponadto uczniowie będą mogli korzystać z elementów małej architektury na terenie szkoły: murki oporowe, rampy, schodki, ławki oraz 2 boiska sportowe o nawierzchniach syntetycznych.

W chwili obecnej trwa wyposażanie ich w sprzęt. Uchwały o utworzeniu tych placówek oraz zatrudnienie dyrektorów wyłonionych w drodze konkursu, odbyło się ze stosowanym wyprzedzeniem, tak aby można było rozpocząć wcześniej kompletowanie kadry oraz przygotowywać organizację roku szkolnego.

Budowa kompleksu oświatowego – sportowego Żbików-Bąki kosztowała 35 102 569,81 zł, wartość zakontraktowanych dostaw na meble to kwota 2 352 158,02 zł. Sprzęt sportowy do szkoły kosztował 124 282,52 zł Do nowych placówek zakupiono sprzęt informatyczny o wartość 418 343,54 zł.

Gąsin

W trakcie budowy jest kompleks budynków oświatowo-sportowych Gąsin. Przedszkole i szkoła powstaną na miejscu istniejącej Szkoły Podstawowej nr 10. Inwestycja przeprowadzana jest z zachowaniem ciągłości funkcjonowania szkoły. W pierwszej kolejności powstaje nowy budynek szkoły podstawowej. Po przeprowadzce do nowej siedziby stary budynek zostanie zburzony, a na tym miejscu powstanie przedszkole.

Nowoczesny kompleks składać się będzie z przedszkola dla 100 dzieci i ze szkoły podstawowej dla 725 uczniów. Plan inwestycji robi wrażenie: 29 pracowni lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, kompleks sportowy – pełnowymiarowa sala gimnastyczna wraz z widownią, 3 małe sale sportowe oraz siłownia, biblioteki z czytelnią, dwie stołówki wraz z pełnym zapleczem kuchennym, 3 świetlice oraz sale do zajęć wyrównawczych.

W obiekcie znajdzie się również filia Książnicy Pruszkowskiej oraz sala, w której będą mogli spotykać się mieszkańcy dzielnicy. Zewnętrzną część kompleksu zajmą: boiska ze sztuczną nawierzchnią, trzytorowa bieżnia lekkoatletyczna, plac zabaw dla przedszkolaków, a także ogródki klasowe

Budowa realizowana jest w latach 2017-2020. Rozpoczęcie funkcjonowania Szkoły Podstawowej przewidziane jest na wrzesień 2019. Rozpoczęcie funkcjonowania przedszkola przewidziane jest na dzień 1 września 2020 r. Koszt budowy kompleksu na Gąsinie wyniesie 47 646 510 zł.

Nowe plany inwestycyjne

Warto dodać, że Prezydent Miasta zlecił opracowanie koncepcji nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. 3 Maja w Pruszkowie, która zakłada budowę całkowicie nowego obiektu dla 10 oddziałów przedszkolnych. Koncepcja powstanie pod koniec 2018 roku. Ponadto opracowywane są również koncepcje rozbudowy Przedszkola nr 9 przy ul. Moniuszki oraz Przedszkola nr 11 przy ul. Hubala.

 

Michał Landowski

Zastępca Prezydenta Miasta

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *