Oświadczenie radnych i sympatyków Samorządowego Porozumienia Pruszkowa

11 grudnia 2018 r.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Pruszkowa,

Prezydent Miasta Pruszkowa, Pan Paweł Makuch, w dniu 10 grudnia powołał swoich zastępców. Wiceprezydentami Pruszkowa zostali:  Pani Beata Czyżewska – radna z listy Samorządowego Porozumienia Pruszkowa i  Pan Konrad Sipiera – radny Prawa i Sprawiedliwości.

Wielu mieszkańców pyta nas o stanowisko naszego ugrupowania w tej sprawie.

Pragniemy podkreślić, że powołanie naszej koleżanki, Pani Beaty Czyżewskiej na wiceprezydenta miasta przyjmujemy jako uznanie dla Niej samej, oraz dla roli Samorządowego Porozumienia Pruszkowa jaką odegrało i odgrywa nadal w budowaniu samorządności naszego miasta.  Przyjęcie tej zaszczytnej funkcji jest jednak osobistą decyzją Pani Czyżewskiej, podjętą bez poparcia SPP.  

Pragniemy podkreślić, że głównym warunkiem współpracy SPP  z Panem Prezydentem Makuchem była i jest bezpartyjność władzy wykonawczej, czyli Prezydenta Pruszkowa i jego zastępców.

Doświadczenia minionych lat pracy Rady Miasta dowiodły, że często interesy partyjne radnych z ugrupowań politycznych były sprzeczne z interesami naszego miasta i jego mieszkańców. Szczególnie dotyczyło to właśnie partii Prawo i Sprawiedliwość, którą Pan Prezydent Paweł Makuch zaprosił obecnie do współrządzenia Pruszkowem.

Uważamy to za poważny błąd. Ocenę takiego kroku Pana Prezydenta Makucha zostawiamy mieszkańcom Pruszkowa, a szczególnie zaś jego wyborcom, którzy wierzyli, że wybierają kandydata bezpartyjnego i niezależnego.

Dlatego deklarując nadal nasze poświęcenie i wzmożoną pracę na rzecz rozwoju Pruszkowa, potwierdzamy chęć współpracy z Prezydentem i Wiceprezydentami we wszystkich ich działaniach służących temu właśnie celowi. Jednocześnie będziemy jednak stali na straży niezależności tych działań od wpływów politycznych. Walczyć będziemy z wszelkimi przejawami politycznych patologii, układów, kumoterstwa i nepotyzmu.

Nie pozwolimy na zniszczenie tak długo budowanej samorządności naszego miasta.

                                   Radni i Sympatycy Samorządowego Porozumienia Pruszkowa

Pruszków, dn. 11.12.2018 r.

6 myśli na temat “Oświadczenie radnych i sympatyków Samorządowego Porozumienia Pruszkowa

  1. a państwo natychmiast po wyborach pobiegli do koalicji obywatelskiej z propozycją współpracy ,więc jak się ma do tego bezpartyjność?czyżby państwo chcieli wprowadzić w błąd opinię publiczną?to nie fair…

    1. Dziękuje za komentarz. Nie wporwadzamy opinii publicznej w błąd. Żaden z Radnych Samorządowego Porozumienia Pruszkowa nie jest członkiem partii politycznej.

  2. Popieram Państwa stanowisko. Zupelnie nie rozumiem celowości powolania Pana Sipiery. Nie rozumiem Pana Prezydenta. Jestem mocno rozczarowana.

    1. Dziękujemy za poparcie naszego stanowiska. Jest ono tożsame ze stanowskiem wielu mieszkańców naszego miasta.

    1. Dziękujemy za komentarz. SPP nie popiera kandydatów z partii politycznych w Zarządzie organu wykonawczego w naszym mieście. Stanowisko SPP nie uległo zmianie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *