WYSTARTOWAŁ !!! PRUSZKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2021

Ruszyła kolejna V edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa.
Do dyspozycji mieszkańców jest w tym roku 1 816 941,20 zł.
Mieszkańcy Pruszkowa mogą zdecydować, na co przeznaczyć te pieniądze!

Zachęcamy do zgłoszenia projektu, który przyczyni się do rozwoju Pruszkowa w 2021 roku. Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu miasta. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych, ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania całego miasta.

Projekty można składać w formie:

  • papierowej w kopercie z napisem ”Budżet Obywatelski Pruszkowa” w kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa w godzinach pracy urzędu 
  • elektronicznej za pomocą udostępnionej aplikacji elektronicznej na stronie Budżetu.

Wasz projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 30 mieszkańców Pruszkowa!

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://pruszkow.budzet-obywatelski.org

Jeżeli masz pytania skontaktuj się telefonicznie (22) 735 87 47 lub za pośrednictwem e-mail: budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl

Nie zwlekaj i zgłoś swój pomysł!Czytaj więcej

Sesja nadzwyczajna w dn. 12 maja 2020 r.

fot. PAP

Działając na podstawie art. 20 ust 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym grupa radnych złożyła wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszkowa w dniu. 12 maja 2020 r. w celu podjęcia uchwały w sprawie zmiany Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania nauczycielom dodatków do wynagradzania zasadniczego i warunków przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta Pruszkowa Nr XVII/181/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Projekt uchwały wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska nauczycielskiego i zakłada zrównanie wysokości dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy, w tym wychowawstwo w oddziałach przedszkolnych w szkołach z dodatkiem funkcyjnym za wychowawstwo dla nauczycieli w przedszkolach i wynosi 310 złotych.

Projekt zmiany regulaminu opracowany przez radnych został pozytywnie zaopiniowany przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Region Mazowsze Sekcja Oświaty i Wychowania oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Pruszkowie.

Niepodjęta przez Radę Miasta na dzisiejszej sesji (6.05.2020r.) propozycja złożona przez Prezydenta zakładała 250 zł i wyrównanie od miesiąca maja 2020 r. oraz zakładała różnice w wynagrodzeniu pomiędzy nauczycielami. Należy zaznaczyć, że od stycznia 2020 roku radni apelowali do Prezydenta o wprowadzenie dodatku na poziomie 310 zł.

Wyrażamy nadzieję, że Rada Miasta 12 maja br. jednogłośnie podejmie uchwałę!

Czytaj więcej

Życzenia Wielkanocne 2020!

Szanowni Państwo,

ten czas jest wyjątkowy. Wielu z Nas nie będzie spędzało tych Świąt Wielkanocnych rodzinnie, ale bądźmy blisko siebie duchem i słowem. Pozostańmy w zdrowiu bo jak czas pokazał – to zdrowie ma wartość największą.

Życzymy Wszystkim Państwu, radości i pogody ducha w tym trudnym czasie.

Z wyrazami szacunku Radni i sympatycy SPP

Czytaj więcej

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta

Na wniosek Prezydenta Miasta Przewodniczący Rady Miasta Pruszkowa Krzysztof Biskupski zwołał XVI Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta, która odbędzie się 15 stycznia 2020 roku o godzinie 17.00 w sali nr 21 Urzędu Miasta Pruszkowa.

Porządek obrad zaproponowany przez Prezydenta:
1. Otwarcie obrad sesji Rady Miasta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2020-2038.
4. Zakończenie obrad sesji.

O powodach zwołania sesji dowiemy się podczas posiedzenia, które będzie można śledzić na kanale Sesje Rady Miasta. Przypominamy, że Rada Miasta na sesji w dniu 19 grudnia 2019 roku nie podjęła uchwały w sprawie WPF na lata 2020-2038 z uwagi na negatywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Projekt uchwały dostępny jest pod linkiem.

Czytaj więcej

Oświadczenie radnych i sympatyków Samorządowego Porozumienia Pruszkowa

11 grudnia 2018 r.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Pruszkowa,

Prezydent Miasta Pruszkowa, Pan Paweł Makuch, w dniu 10 grudnia powołał swoich zastępców. Wiceprezydentami Pruszkowa zostali:  Pani Beata Czyżewska – radna z listy Samorządowego Porozumienia Pruszkowa i  Pan Konrad Sipiera – radny Prawa i Sprawiedliwości.

Wielu mieszkańców pyta nas o stanowisko naszego ugrupowania w tej sprawie.

Pragniemy podkreślić, że powołanie naszej koleżanki, Pani Beaty Czyżewskiej na wiceprezydenta miasta przyjmujemy jako uznanie dla Niej samej, oraz dla roli Samorządowego Porozumienia Pruszkowa jaką odegrało i odgrywa nadal w budowaniu samorządności naszego miasta.  Przyjęcie tej zaszczytnej funkcji jest jednak osobistą decyzją Pani Czyżewskiej, podjętą bez poparcia SPP.  

Pragniemy podkreślić, że głównym warunkiem współpracy SPP  z Panem Prezydentem Makuchem była i jest bezpartyjność władzy wykonawczej, czyli Prezydenta Pruszkowa i jego zastępców.

Doświadczenia minionych lat pracy Rady Miasta dowiodły, że często interesy partyjne radnych z ugrupowań politycznych były sprzeczne z interesami naszego miasta i jego mieszkańców. Szczególnie dotyczyło to właśnie partii Prawo i Sprawiedliwość, którą Pan Prezydent Paweł Makuch zaprosił obecnie do współrządzenia Pruszkowem.

Uważamy to za poważny błąd. Ocenę takiego kroku Pana Prezydenta Makucha zostawiamy mieszkańcom Pruszkowa, a szczególnie zaś jego wyborcom, którzy wierzyli, że wybierają kandydata bezpartyjnego i niezależnego.

Dlatego deklarując nadal nasze poświęcenie i wzmożoną pracę na rzecz rozwoju Pruszkowa, potwierdzamy chęć współpracy z Prezydentem i Wiceprezydentami we wszystkich ich działaniach służących temu właśnie celowi. Jednocześnie będziemy jednak stali na straży niezależności tych działań od wpływów politycznych. Walczyć będziemy z wszelkimi przejawami politycznych patologii, układów, kumoterstwa i nepotyzmu.

Nie pozwolimy na zniszczenie tak długo budowanej samorządności naszego miasta.

                                   Radni i Sympatycy Samorządowego Porozumienia Pruszkowa

Pruszków, dn. 11.12.2018 r.

Czytaj więcej

Oświadczenie Radnych SPP

Pan Prezydent Paweł Makuch

Koleżanki i Koledzy Radni SWPR

 

22 listopada rozpoczęliśmy nową, 5-cio letnią kadencję samorządu miasta Pruszkowa. Niezapomniane wrażenie zrobiła pierwsza część Sesji RM, podniosła atmosfera ślubowania Prezydenta i Radnych z udziałem mieszkańców Pruszkowa. Druga część jednak, ujawniła dość duże podziały w pomysłach na najbliższe lata. W ostatnim czasie Pruszków bardzo mocno się rozwijał, powstało szereg nowoczesnych inwestycji, remontów i modernizacji. Kontynuacja dynamicznego rozwoju naszego miasta niewątpliwie wymaga zbudowania stabilnej większości wspierającej Prezydenta Pruszkowa. Wymaga wspólnej wytężonej pracy nad realizacją projektów dla dobra Pruszkowa i jego mieszkańców.

Świadomi odpowiedzialności za losy miasta, my Radni SPP RM Pruszkowa proponujemy nasze wsparcie i współpracę. Mamy przekonanie, że nasza wiedza, pomysły i doświadczenie znacząco przyczynią się do dalszego budowania przyjaznej nam wszystkim społeczności. Ostatnie wybory samorządowe w sposób wyraźny ukazały oczekiwania mieszkańców Pruszkowa. Około 70% głosów zostało oddanych na kandydatów bezpartyjnych. Jasno wskazuje to na fakt, że w liderach samorządowych poszukujemy niezależności podejmowanych decyzji i działań oraz braku wpływów i nacisków wywieranych przez centrale partyjne. Całkowicie podzielamy pogląd, że osoby zarządzające naszym miastem powinna cechować przede wszystkim bezpartyjność, o czym również wspominała w swoim oświadczeniu Radna SWPR. Dlatego też, naszym jedynym warunkiem współpracy jest ograniczenie wpływów partii politycznych w organie wykonawczym Pruszkowa. Oznacza to, że nie zgadzamy się na obecność jakiegokolwiek przedstawiciela partii politycznej lub osoby, będącej pod jej naciskiem, na stanowisku zastępcy prezydenta. Uważamy, że bezpartyjność umożliwi dobrą współpracę z władzami powiatu i marszałkiem województwa.

Proponujemy Panu Prezydentowi naszą współpracę, wsparcie, wiedzę i doświadczenie dla dobra Pruszkowa i jego mieszkańców.

 

Radni SPP Rady Miasta Pruszkowa

 

Czytaj więcej

Debata kandydatów na urząd Prezydenta Miasta Pruszkowa

We wtorek 30 listopada 2018 roku w sali audytoryjnej budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego odbyła się debata kandydatów na urząd Prezydenta Miasta Pruszkowa. Debata została przeprowadzona pomiędzy Panem Janem Starzyńskim Prezydentem Miasta Pruszkowa, a Panem Pawłem Makuchem kandydatem na urząd prezydenta. Kandydaci odpowiadali na pytania w podziale na cztery bloki tematyczne: pytania dziennikarzy, pytania mieszkańców, zadawali sobie na wzajem pytania, a na koniec mogli podsumować wystąpienie.

Debatę można obejrzeć na kanale you tube Telewizji Kablowej Tel-Kab nagranie tv wysłuchać w POPradio audycja radiowa oraz obejrzeć na portalu wpr24.pl: http://www.wpr24.pl/pruszkowska-debata-za-nami-sprawdzcie-jak-bylo/

Dziękujemy mieszkańcom za duże zainteresowanie oraz przybycie na debatę. Sala wypełniła się po brzegi zainteresowanymi, którzy w kulturalny sposób potrafili wysłuchać argumentów rywalizujących stron.

Składamy podziękowania dla lokalnych mediów Telewizji Kablowej Tel-Kab, Gazety WPR i portalu wpr24.pl, POPradia, Gazety Głos Pruszkowa i portalu gpr24.pl oraz PR24.TV za przygotowanie pytań do kandydatów oraz za prowadzenie relacji na żywo.

Dziękujemy KW Wspólnie Pruszków Rozwijamy za wspólną organizację debaty oraz prowadzenie rozmów w zakresie ustalania zasad. Serdeczne podziękowania składamy moderatorkom spotkania Pani Beacie Czyżewskiej (KWW SPP) oraz Pani Iwonie Paradowskiej- Syga (KW WPR).

Gratulujemy kandydatom. Szczególne słowa uznania kierujemy do lidera KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa Pana Jana Starzyńskiego za merytoryczne odpowiedzi na pytania.

Zachęcamy do udziału w II turze wyborów 4 listopada 2018 roku.

KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa

 

Czytaj więcej

Dziękujemy za liczne poparcie SPP!

Szanowni Państwo,
Za nami wybory samorządowe. Dziś wiemy, że kandydaci startujący z list KWW Samorządowego Porozumienia Pruszkowa otrzymali od Państwa najwięcej głosów zaufania ze wszystkich list wystawionych do głosowania w tych wyborach. Prawie 8500 głosów i największa ilość mandatów z jednego ugrupowania w Radzie Miejskiej zobowiązuje nas do dalszej, wytrwałej i sumiennej pracy na rzecz Pruszkowa. Dziękujemy za to, że jesteście Państwo naszą motywacją i napędem do dalszego działania. W imieniu wszystkich startujących z list Samorządowego Porozumienia Pruszkowa pragniemy złożyć podziękowania na Państwa ręce. DZIĘKUJEMY!!!

Mandaty Radnych SPP uzyskali:
1. Beata Czyżewska,
2. Karol Chlebiński,
3. Krzysztof Biskupski,
4. Olgierd Lewan,
5. Eugeniusz Kulpa,
6. Józef Moczuło
7. Mieczysław Maliszewski,
8. Józef Osiński
9. Jacek Rybczyński

Nasz kandydat na Prezydenta Jan Starzyński znalazł się w drugiej turze wyborów uzyskując blisko 40% poparcia głosujących mieszkańców Pruszkowa. W imieniu Pana Jana Starzynskiego pragniemy za ten sukces również Państwu podziękować!!
Przed nami kolejne głosowanie, które odbędzie się 4 listopada 2018 roku. Już dziś zachęcamy do równie licznego głosowania!

Miasto Pruszków nasz dom, Miasto Mieszkańców, Miasto Pełne Perspektyw!!

Z wyrazami szacunku
Samorządowe Porozumienie Pruszkowa

 

Czytaj więcej

Idź na wybory!

Zachęcamy do udziału w wyborach samorządowych

Już w niedzielę, 21 października odbędą się wybory samorządowe. Wybieramy władze lokalne, które będą kierować naszymi małymi ojczyznami przez następne pięć lat. W Pruszkowie oraz powiecie pruszkowskim kandydatów do władz samorządowych jest wielu, może będzie trudno niektórym wybrać. Ale jedno jest pewne – na wybory trzeba iść!

Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do 21.00. Jeżeli nie wiesz, gdzie znajduje się Twoja obwodowa komisja wyborcza wpisz pełną nazwę ulicy (np. Aleja Wojska Polskiego, Tadeusza Kościuszki) przy której mieszkasz w wyszukiwarkę http://miasto.pruszkow.pl/wybory2018

Warto też poświęcić przed głosowaniem trochę czasu i zapoznać się z kandydatami ze swojego regionu http://spp.pruszkow.pl/kandydaci-do-rady-miasta/, sprawdzić komu z nich naprawdę bliskie są sprawy naszego miasta. Głosujmy na konkretne nazwisko, a nie na partię. To nie jest obojętne na kogo zagłosujesz. Pamiętaj, że ci ludzie przez następne pięć lat będą odpowiedzialni m.in. za budowę Twojej drogi, szkoły Twojego dziecka, czy obiektu sportowo-rekreacyjnego.

Wybierz mądrze – głosuj na konkretnego kandydata!

Poniżej bezpartyjni kandydaci Komitetu Wyborczego Wyborców Samorządowe Porozumienie Pruszkowa.

Jak głosować, aby głos był ważny?

W lokalu wyborczym każdy wyborca otrzyma 4 karty do głosowania. Na każdej może zaznaczyć tylko jedną wybraną przez siebie osobę, stawiając przy jej nazwisku znak X.

Karta 1 – do głosowania na prezydenta Pruszkowa
Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.

Karta 2 – do głosowania na radnych Miasta Pruszkowa
Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy.

Karta 3 – do głosowania na radnych powiatu pruszkowskiego
Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy

Karta 4 – do głosowania na radnych sejmiku województwa mazowieckiego
Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy

Pamiętaj! Ważny jest tylko jeden X na jednej karcie


Zbyt wiele znaków X czy nieostemplowana karta wyborcza to powody, aby nasz głos oddany w wyborach samorządowych uznano za nieważny. Tak samo może być potraktowana zamazana kratka obok nazwiska kandydata.

KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa

Czytaj więcej