Skład Rady Miasta

Mieszkańcy Pruszkowa wybrali w wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018 roku 23 radnych, którzy tworzą Radę Miasta będącą organem stanowiącym i kontrolnym gminy. 

Kompetencje Rady gminy reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym. Kadencja rady gminy trwa  5 lat licząc od dnia wyboru. Na czele rady stoi przewodniczący i wiceprzewodniczący w liczbie Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

1. BĄK Piotr
2. BIAŁASZEWSKA-SZMALEC Ewa
3. BISKUPSKI Krzysztof
4. CHLEBIŃSKI Karol
5. CZOP Edgar
6. DZIUDZI Marta (zajęła miejsce Konrada Sipiery)
7. KOSSAKOWSKA Dorota
8. KOTELECKI Jakub
9. KRUPA Dariusz
10. KULPA Eugeniusz
11. KURZELA Andrzej
12. KURZELA Eliza
13. LEWAN Olgierd
14. MALISZEWSKI Mieczysław
15. MAZUR Kazimierz
16. MOCZUŁO Józef
17. OSIŃSKI Józef
18. RYBCZYŃSKI Jacek
19. SZACHOGŁUCHOWICZ Grzegorz ( (zajął miejsce Pawła Makucha)
20. WALL Katarzyna (zajęła miejsce Beaty Czyżewskiej)
21. WIDERA Małgorzata
22. ZAGRAJEK Paweł

Funkcję Przewodniczącego Rady Miasta w Pruszkowie od 22 listopada 2018 r. pełni Radny Krzysztof Biskupski, a funkcje wiceprzewodniczących rady Radna Eliza Kurzela i Radny Piotr Bąk.

Z radnymi można się kontaktować w różny sposób, lista telefonów kontaktowych i adresów mailowych dostępna jest tutaj – kontakt do radnych.

Czytaj więcej

Autobus SPP Lista nr 18

To był dobry i pracowity dzień! Nasz specjalny autobus linii SPP wyruszył dziś w miasto na spotkanie z mieszkańcami. Były materiały informacyjne, kawa, herbata, ciastka, dobre humory i wiele słońca na niebie. Dziękujemy serdecznie za przemiłe spotkania, merytoryczne rozmowy, morze ciepłych słów oraz ogrom głosów wsparcia. Wasze opinie utwierdzają nas w przekonaniu, że to, co robimy jest dobre oraz jak nic innego motywuje do dalszych działań. Dziękujemy raz jeszcze i do zobaczenia na mieście 😉

 

Czytaj więcej

Dlaczego będę głosował na JANA STARZYŃSKIEGO???

1. Dlatego, że jest uczciwy do bólu.

Nie ma takiej siły, aby namówić Go do podejmowania działań niezgodnych z prawem.

2. Dlatego, że jest odważny.

Nie kieruje się tak modnym dzisiaj populizmem. Potrafi być asertywny wobec lobbystów podejmujących próby wpływu na Jego działania. Jednocześnie podejmuje odważne wyzwania, jak chociażby budowa Centrum Dziedzictwa Kulturowego, czy budowa obiektów oświatowych na Bąkach i Gąsinie .

3. Racjonalnie dba o finanse miasta Pruszkowa.

Budżet od wielu lat jest zrównoważony z bardzo dobrymi relacjami między wydatkami bieżącymi i majątkowymi (inwestycje), co znajduje odzwierciedlenie w rankingach miast porównywalnych.

4. Docenia rolę kultury w kształtowaniu postaw i tożsamości.

Miejski Dom Kultury „Kamyk”, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, Zespół Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”, czy Książnica Pruszkowska tworzą spójną propozycję kulturalną, wspartą największymi inwestycjami w infrastrukturę kulturalną. Wspomniane już Centrum Dziedzictwa Kulturowego, nowa biblioteka, nowa wystawa w MSHM, czy remont Pałacyku Sokoła.

5. Oświata w Pruszkowie traktowana jest w sposób wyjątkowy.

Jako jedni z niewielu tak dużo inwestujemy w oświatę i dotyczy to nie tylko budowy nowych obiektów na Bąkach i Gąsinie, termomodernizacji szkoły nr 3, 4, 6, budowy hal sportowych i boisk przy wszystkich szkołach, ale również dofinansowania do działalności bieżącej. Subwencja oświatowa ze skarbu państwa w Pruszkowie nie pokrywa nawet połowy wydatków na cele oświatowe.

6. Wspiera sport, który odegrał w Pruszkowie szczególną rolę w zmianie wizerunku miasta.

Stowarzyszenia sportowe „Znicz”, „Lider” czy „Znicz Basket” i wiele innych mają tak dużo osiągnięć, o których sąsiednie miasta mogą tylko marzyć. Dlatego duże wydatki na infrastrukturę sportową oraz funkcjonowanie klubów mają uzasadnienie.

7. W sposób wyjątkowy dba o ochronę środowiska.

Nasze parki, te stare „Sokoła”, „Potulickich”, „Mazowsze” i te nowe „Anielin” i „Żwirowisko”, są wyjątkowo piękne, dlatego często wykorzystywane przez twórców seriali filmowych. Pozyskane ostatnio środki zewnętrzne pozwalają na upiększenie zielenią głównych ulic przelotowych.

8. Tworzy miasto nowoczesne.

Pruszków jako jedno z pierwszych miast uzyskał dostęp do szerokopasmowego internetu (96 punktów dostępu) i zainstalował kamery monitoringu. Od wielu lat mamy SKM i wspólny bilet z Warszawą, o co np. Grodzisk walczy od lat.

9. Docenia rolę wpływu mieszkańców na działalność samorządu.

Przy udziale Prezydenta powstały: Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Budżet Obywatelski. Odbył dziesiątki spotkań konsultacyjnych przy okazji uchwalania dokumentów strategicznych, takich jak Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego (Pruszków ma uchwalone plany na ok. 80 % powierzchni, co jest bardzo dobrym wynikiem np. Warszawa 30%). Cykl spotkań „Kawa z Prezydentem”.

10. Jest wykształcony i NIE NALEŻY do żadnej partii politycznej, przez co Jego decyzje są suwerenne.

Parafrazując Piłsudskiego „Jego partią jest Pruszków, a członkami partii są mieszkańcy Pruszkowa”. Ma to istotne znaczenie w trudnych momentach. Takim momentem był na przykład zamach na samorządy „Ustawą Metropolitalną” (zwaną „Ustawą Sasina”), kiedy to członkowie partii rządzącej separowali się od protestów Rady Miasta i mieszkańców Pruszkowa. Warto przypomnieć, że protestujący zebrali wtedy ponad 7000 podpisów pod ideą referendum. Centrum organizacji protestu koordynowane było w gabinecie Prezydenta.

11. Udowodnił, że można sprawować ważne funkcje zachowując powagę i klasę.

Nie wdaje się w niepotrzebne konflikty, potrafi współpracować z osobami o różnych poglądach. Obca mu jest ksenofobia i dyskryminacja światopoglądowa. Szanuje ludzi niezależnie od ich statusu.

 

Oczywiście Prezydent jest z „krwi i kości”, nie jest bez wad. Jest fenomenem, który obejmował urząd w 1998 roku, czyli w czasie gdy cała gospodarka w Pruszkowie zawaliła się. Upadł ZNTK, Mechanicy, Porcelit, Ultramaryna, CBKO, silne wcześniej spółdzielnie „Kadra Pracy”, „Stal”, „Przybory Szkolne”, zamknięto większość warsztatów rzemieślniczych. Polityka miasta „Przyjazna dla Biznesu” pozwoliła odbudować tkankę gospodarczą. Utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej na Gąsinie pozwoliło uratować, tak ważną z punktu widzenia historycznego dla Pruszkowa, Fabrykę Ołówków St. Majewski. Byłe ZNTK to dzisiaj nowoczesny park MLP i ponad 3000 miejsc pracy. Gąsin Przemysłowy to najnowocześniejsze firmy NICE, SILTEC, STRABAG i wiele innych. Już ponad połowa mieszkańców naszego miasta pracuje w Pruszkowie.
Przed Pruszkowem nowe wyzwania. Stworzenie miasta XXI wieku. Stworzenie Smart City, czyli nowoczesnej formy komunikowania się z mieszkańcami. Załatwiania spraw urzędowych on-line. Przyciągnięcie inwestorów wykorzystujących Hi-Tech. Ale również wsparcie dla osób starszych i niezbyt dobrze radzących sobie we współczesnych czasach.

Jestem pewien. JAN STARZYŃSKI sprosta tym wyzwaniom.

Nie będę odnosił się do pozostałych kandydatów. Być może to młodzi, utalentowani ludzie. Problem polega na tym, że tych talentów jeszcze nigdzie nie ujawnili. Ani w pracy zawodowej, ani w pracy na rzecz stowarzyszeń czy organizacji społecznych, działających w Pruszkowie. Mają czystą kartę, którą, jak sądzę, powinni zapisać niekoniecznie od razu na najwyższym stanowisku. Dzisiaj mogą działać wg zasady „Nikt tyle nie da, co ja obiecam”. Nie jestem skłonny, aby aż tak bardzo zaryzykować. Takie ryzyko podjął kiedyś Wołomin i była to stracona kadencja.

Andrzej Kurzela

Czytaj więcej

Wybory 2018

Szanowni Państwo!

Kadencja 2014 – 2018 dobiega powoli końca. Ostatnie cztery lata były dla nas czasem intensywnej współpracy, która przyniosła naszemu miastu wymierne efekty. Chcąc nadal czynnie angażować się w służbę na rzecz rozwoju Pruszkowa, podjęliśmy decyzję o utworzeniu Komitetu Wyborczego.

Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowego Porozumienia Pruszkowa w dniu 18 września br. otrzymał od Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruszkowie potwierdzenie rejestracji list kandydatów na radnych w 4 okręgach wyborczych!

Podczas Wyborów Samorządowych w dniu 21 października 2018 r. lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 rano do godziny 21. Zapraszamy do udziału w głosowaniu i oddawania głosów na reprezentantów KWW SPP.

Pruszków jest MiaStem Pełnym Perspektyw – warto wspólnie snuć plany na przyszłość i rozmawiać o jego dalszym rozwoju. Przedstawiamy naszych kandydatów na radnych w poszczególnych okręgach wyborczych i zapraszamy do kontaktu z nami.

Zapraszamy również do śledzenia zakładki Wybory2018, tam będą pojawiać się najważniejsze informacje o kandydatach, naszym programie i planach na przyszłość!

KWW SPP

Czytaj więcej

SPP oficjalnie zarejestrowanym Komitetem Wyborczym!

Kochani! Miło jest nam poinformować, że dziś zarejestrowaliśmy Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Pruszkowa. Zapewne dobrze wiecie, że od kilkunastu lat jesteśmy mocno zaangażowani w pracę samorządową i społeczną oraz aktywnie działamy na rzecz naszego miasta. Naszą misją jest dalszy, zrównoważony rozwój Pruszkowa – naszego wspólnego domu – by był rodzinny, bezpieczny i nowoczesny. Dziękujemy, że dotychczas byliście z nami i mamy nadzieję, że nadal będziecie nas wspierać.

Pruszków jest MIASTEM PEŁNYM PERSPEKTYW!

 

Czytaj więcej