Dlaczego będę głosował na JANA STARZYŃSKIEGO???

1. Dlatego, że jest uczciwy do bólu.

Nie ma takiej siły, aby namówić Go do podejmowania działań niezgodnych z prawem.

2. Dlatego, że jest odważny.

Nie kieruje się tak modnym dzisiaj populizmem. Potrafi być asertywny wobec lobbystów podejmujących próby wpływu na Jego działania. Jednocześnie podejmuje odważne wyzwania, jak chociażby budowa Centrum Dziedzictwa Kulturowego, czy budowa obiektów oświatowych na Bąkach i Gąsinie .

3. Racjonalnie dba o finanse miasta Pruszkowa.

Budżet od wielu lat jest zrównoważony z bardzo dobrymi relacjami między wydatkami bieżącymi i majątkowymi (inwestycje), co znajduje odzwierciedlenie w rankingach miast porównywalnych.

4. Docenia rolę kultury w kształtowaniu postaw i tożsamości.

Miejski Dom Kultury „Kamyk”, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, Zespół Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”, czy Książnica Pruszkowska tworzą spójną propozycję kulturalną, wspartą największymi inwestycjami w infrastrukturę kulturalną. Wspomniane już Centrum Dziedzictwa Kulturowego, nowa biblioteka, nowa wystawa w MSHM, czy remont Pałacyku Sokoła.

5. Oświata w Pruszkowie traktowana jest w sposób wyjątkowy.

Jako jedni z niewielu tak dużo inwestujemy w oświatę i dotyczy to nie tylko budowy nowych obiektów na Bąkach i Gąsinie, termomodernizacji szkoły nr 3, 4, 6, budowy hal sportowych i boisk przy wszystkich szkołach, ale również dofinansowania do działalności bieżącej. Subwencja oświatowa ze skarbu państwa w Pruszkowie nie pokrywa nawet połowy wydatków na cele oświatowe.

6. Wspiera sport, który odegrał w Pruszkowie szczególną rolę w zmianie wizerunku miasta.

Stowarzyszenia sportowe „Znicz”, „Lider” czy „Znicz Basket” i wiele innych mają tak dużo osiągnięć, o których sąsiednie miasta mogą tylko marzyć. Dlatego duże wydatki na infrastrukturę sportową oraz funkcjonowanie klubów mają uzasadnienie.

7. W sposób wyjątkowy dba o ochronę środowiska.

Nasze parki, te stare „Sokoła”, „Potulickich”, „Mazowsze” i te nowe „Anielin” i „Żwirowisko”, są wyjątkowo piękne, dlatego często wykorzystywane przez twórców seriali filmowych. Pozyskane ostatnio środki zewnętrzne pozwalają na upiększenie zielenią głównych ulic przelotowych.

8. Tworzy miasto nowoczesne.

Pruszków jako jedno z pierwszych miast uzyskał dostęp do szerokopasmowego internetu (96 punktów dostępu) i zainstalował kamery monitoringu. Od wielu lat mamy SKM i wspólny bilet z Warszawą, o co np. Grodzisk walczy od lat.

9. Docenia rolę wpływu mieszkańców na działalność samorządu.

Przy udziale Prezydenta powstały: Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Budżet Obywatelski. Odbył dziesiątki spotkań konsultacyjnych przy okazji uchwalania dokumentów strategicznych, takich jak Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego (Pruszków ma uchwalone plany na ok. 80 % powierzchni, co jest bardzo dobrym wynikiem np. Warszawa 30%). Cykl spotkań „Kawa z Prezydentem”.

10. Jest wykształcony i NIE NALEŻY do żadnej partii politycznej, przez co Jego decyzje są suwerenne.

Parafrazując Piłsudskiego „Jego partią jest Pruszków, a członkami partii są mieszkańcy Pruszkowa”. Ma to istotne znaczenie w trudnych momentach. Takim momentem był na przykład zamach na samorządy „Ustawą Metropolitalną” (zwaną „Ustawą Sasina”), kiedy to członkowie partii rządzącej separowali się od protestów Rady Miasta i mieszkańców Pruszkowa. Warto przypomnieć, że protestujący zebrali wtedy ponad 7000 podpisów pod ideą referendum. Centrum organizacji protestu koordynowane było w gabinecie Prezydenta.

11. Udowodnił, że można sprawować ważne funkcje zachowując powagę i klasę.

Nie wdaje się w niepotrzebne konflikty, potrafi współpracować z osobami o różnych poglądach. Obca mu jest ksenofobia i dyskryminacja światopoglądowa. Szanuje ludzi niezależnie od ich statusu.

 

Oczywiście Prezydent jest z „krwi i kości”, nie jest bez wad. Jest fenomenem, który obejmował urząd w 1998 roku, czyli w czasie gdy cała gospodarka w Pruszkowie zawaliła się. Upadł ZNTK, Mechanicy, Porcelit, Ultramaryna, CBKO, silne wcześniej spółdzielnie „Kadra Pracy”, „Stal”, „Przybory Szkolne”, zamknięto większość warsztatów rzemieślniczych. Polityka miasta „Przyjazna dla Biznesu” pozwoliła odbudować tkankę gospodarczą. Utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej na Gąsinie pozwoliło uratować, tak ważną z punktu widzenia historycznego dla Pruszkowa, Fabrykę Ołówków St. Majewski. Byłe ZNTK to dzisiaj nowoczesny park MLP i ponad 3000 miejsc pracy. Gąsin Przemysłowy to najnowocześniejsze firmy NICE, SILTEC, STRABAG i wiele innych. Już ponad połowa mieszkańców naszego miasta pracuje w Pruszkowie.
Przed Pruszkowem nowe wyzwania. Stworzenie miasta XXI wieku. Stworzenie Smart City, czyli nowoczesnej formy komunikowania się z mieszkańcami. Załatwiania spraw urzędowych on-line. Przyciągnięcie inwestorów wykorzystujących Hi-Tech. Ale również wsparcie dla osób starszych i niezbyt dobrze radzących sobie we współczesnych czasach.

Jestem pewien. JAN STARZYŃSKI sprosta tym wyzwaniom.

Nie będę odnosił się do pozostałych kandydatów. Być może to młodzi, utalentowani ludzie. Problem polega na tym, że tych talentów jeszcze nigdzie nie ujawnili. Ani w pracy zawodowej, ani w pracy na rzecz stowarzyszeń czy organizacji społecznych, działających w Pruszkowie. Mają czystą kartę, którą, jak sądzę, powinni zapisać niekoniecznie od razu na najwyższym stanowisku. Dzisiaj mogą działać wg zasady „Nikt tyle nie da, co ja obiecam”. Nie jestem skłonny, aby aż tak bardzo zaryzykować. Takie ryzyko podjął kiedyś Wołomin i była to stracona kadencja.

Andrzej Kurzela

Czytaj więcej