Oświadczenie

Szanowni Państwo,

W związku z wydarzeniami dnia wczorajszego, czyli zamieszczenia postu przez Pawła Makucha (prezydenta Pruszkowa) wykorzystującego wizerunek Przewodniczącego Rady Miejskiej, Radnego i członka Samorządowego Porozumienia Pruszkowa naszego kolegi doktora Krzysztofa Biskupskiego do celów budowania fałszywego i podłego przekazu kierowanego do mieszkańców Pruszkowa – wyrażamy jednogłośny sprzeciw wykorzystywania wizerunku jednego z najbardziej doświadczonych samorządowców w naszym regionie do celów manipulacji opinią publiczną.

Potępiamy działania, mające na celu dyskredytowanie wspaniałego człowieka, lekarza, samorządowca i kolegi w oczach mieszkańców i lokalnej społeczności.

Pan Przewodniczący Krzysztof Biskupski od wielu lat przewodzi Radzie Miasta, w sposób bezstronny, wyważony, kulturalny. Nigdy nie faworyzuje ani nie ogranicza nikogo kto miałby odmienne poglądy czy stanowiska. Prowadzi szeroko pojęty dialog społeczny z mieszkańcami. Przeprowadzenie ataku na Przewodniczącego Rady to atak na całą Radę, która na sesji inauguracyjnej, nie zależnie od przynależności klubowej, powierzyła Panu Biskupskiemu przewodzenie Radzie Miejskie.

Pan Paweł Makuch w naszej ocenie dopuścił się działania nie tylko niegodnego ale również nie licującego z powagą urzędu i funkcji którą powierzyli mu mieszkańcy Pruszkowa w 2018 roku. Przypominamy, że
z zawodu pan Paweł Makuch jest radcą prawnym i takie zachowanie nie licuje również z wartościami z którymi identyfikuje się ten zawód.

Z głębokim niepokojem spoglądamy na podjęte działania mające odwrócić uwagę społeczną od prawdziwych problemów których osoba pełniąca funkcje Prezydenta nie potrafi rozwiązać.

Jednocześnie składamy podziękowania tym wszystkim którzy wspierają Pana Krzysztofa Biskupskiego dobrym słowem i wsparciem walcząc z tą podłą manipulacją.

Domagamy się oficjalnych wyjaśnień i przeprosin dla Pana Krzysztofa Biskupskiego od Pana Pawła Makucha w kwestii zaistniałej sytuacji i wzywamy do zaprzestania prowadzenia w ten sposób procesu komunikacji z mieszkańcami Pruszkowa.

Samorządowe Porozumienie Pruszkowa

Czytaj więcej

Nowy rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

dziś rozpoczyna się nowy rok szkolny, a kończy czas wakacyjnego odpoczynku. Minione miesiące były dla nas wszystkich egzaminem
z dojrzałości obywatelskiej oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Musieliśmy się odnaleźć w nowej rzeczywistości, do której dostosowaliśmy codzienne obowiązki. Zdając sobie sprawę z ogromu wykonanej pracy, chcielibyśmy podziękować Państwu za trud włożony w przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Jesteśmy też świadomy niezwykle trudnych chwil, które towarzyszą młodym ludziom i ich rodzicom w przededniu pierwszego dzwonka szkolnego w standardzie sanitarnym.

Mamy nadzieję, że mimo panującej pandemii i związanych z nią obostrzeń byliście Państwo w stanie w tym wakacyjnym okresie zdobyć wiele nowych doświadczeń, przeżyć niezapomniane chwile, odwiedzić nowe miejsca,
a przede wszystkim wypocząć oraz nabrać sił do dalszej pracy i nauki w nowym roku szkolnym. Ufamy, że razem uda nam się przezwyciężyć ten trudny czas i już niedługo będziemy mogli znów cieszyć się normalnością.

Życzymy Gronu Pedagogicznemu, wszystkim Pracownikom pruszkowskiej oświaty, Rodzicom i Wam, drodzy Uczniowie, wytrwałości w realizowaniu swoich postanowień, konsekwentnego dążenia do celu oraz ogromu pozytywnej energii, którą razem zamienimy na twórcze i efektywne działania w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Wszystkiego dobrego na nadchodzący czas.

Radni Samorządowego Porozumienia Pruszkowa

Czytaj więcej

Żegnamy Adama Janczewskiego

Adam Janczewski
1940-2020

Szanowni Państwo,
z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci wieloletniego sympatyka Samorządowego Porozumienia Pruszkowa – Pana Adama Janczewskiego byłego Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Pruszkowie.

Pan Adam Janczewski z Pruszkowem związany od lat, zawsze aktywnie wspierał rozwój lokalnej społeczności i lokalnego biznesu, służył radą i pomocą wszystkim, którzy jej potrzebowali.

W ostatnich latach zaangażowany w pracę Rady Seniorów w Pruszkowie i w pracę Pruszkowskiej Rady Biznesu.

Składamy wyrazy współczucia najbliższej rodzinie i współpracownikom, oddając hołd zmarłemu który na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Czytaj więcej

Ostatnie pożegnanie Zbigniewa Habiery

śp. Zbigniew Habiera

Szanowni Państwo,

Z przykrością zawiadamiamy o tym, że 4 czerwca 2020 roku, odszedł nasz Przyjaciel i wieloletni członek Samorządowego Porozumienia Pruszkowa – Zbigniew Habiera.

Zbigniew Habiera był Pruszkowianinem z krwi i kości, znany ze swojej wysokiej kultury osobistej i wspaniałego, nieugiętego hartu ducha.

Samorządowiec pięciu kadencji (Radny Miasta Pruszkowa w latach 1998-2018), wieloletni pracownik Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (przez 17 lat pełnił funkcję Kierownika Osiedla Parkowe), aktywnie wspierał rozwój Pruszkowa. Szczególnie mocno od zawsze związany z pruszkowskim sportem. Takim na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie zmarłego i łączymy się z Nimi w smutku i modlitwie.

Masza Święta i ostatnie pożegnanie naszego Przyjaciela odbędzie się
we wtorek 09.06.2020 o godz. 11.00 w Kościele pod wezwaniem NP NMP na Żbikowie, skąd nastąpi odprowadzenie na cmentarz na Żbikowie.

Czytaj więcej

WYSTARTOWAŁ !!! PRUSZKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2021

Ruszyła kolejna V edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa.
Do dyspozycji mieszkańców jest w tym roku 1 816 941,20 zł.
Mieszkańcy Pruszkowa mogą zdecydować, na co przeznaczyć te pieniądze!

Zachęcamy do zgłoszenia projektu, który przyczyni się do rozwoju Pruszkowa w 2021 roku. Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu miasta. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych, ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania całego miasta.

Projekty można składać w formie:

  • papierowej w kopercie z napisem ”Budżet Obywatelski Pruszkowa” w kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa w godzinach pracy urzędu 
  • elektronicznej za pomocą udostępnionej aplikacji elektronicznej na stronie Budżetu.

Wasz projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 30 mieszkańców Pruszkowa!

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://pruszkow.budzet-obywatelski.org

Jeżeli masz pytania skontaktuj się telefonicznie (22) 735 87 47 lub za pośrednictwem e-mail: budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl

Nie zwlekaj i zgłoś swój pomysł!Czytaj więcej

Skład Rady Miasta

Mieszkańcy Pruszkowa wybrali w wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018 roku 23 radnych, którzy tworzą Radę Miasta będącą organem stanowiącym i kontrolnym gminy. 

Kompetencje Rady gminy reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym. Kadencja rady gminy trwa  5 lat licząc od dnia wyboru. Na czele rady stoi przewodniczący i wiceprzewodniczący w liczbie Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

1. BĄK Piotr
2. BIAŁASZEWSKA-SZMALEC Ewa
3. BISKUPSKI Krzysztof
4. CHLEBIŃSKI Karol
5. CZOP Edgar
6. DZIUDZI Marta (zajęła miejsce Konrada Sipiery)
7. KOSSAKOWSKA Dorota
8. KOTELECKI Jakub
9. KRUPA Dariusz
10. KULPA Eugeniusz
11. KURZELA Andrzej
12. KURZELA Eliza
13. LEWAN Olgierd
14. MALISZEWSKI Mieczysław
15. MAZUR Kazimierz
16. MOCZUŁO Józef
17. OSIŃSKI Józef
18. RYBCZYŃSKI Jacek
19. SZACHOGŁUCHOWICZ Grzegorz ( (zajął miejsce Pawła Makucha)
20. WALL Katarzyna (zajęła miejsce Beaty Czyżewskiej)
21. WIDERA Małgorzata
22. ZAGRAJEK Paweł

Funkcję Przewodniczącego Rady Miasta w Pruszkowie od 22 listopada 2018 r. pełni Radny Krzysztof Biskupski, a funkcje wiceprzewodniczących rady Radna Eliza Kurzela i Radny Piotr Bąk.

Z radnymi można się kontaktować w różny sposób, lista telefonów kontaktowych i adresów mailowych dostępna jest tutaj – kontakt do radnych.

Czytaj więcej